Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 An toàn lao động trên tàu thủy / Trương Văn Đạo, Đặng Thanh Tùng; Võ Đình Phi h.đ . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2016 . - 129tr. ; 24cm
  • Thông tin xếp giá: GT/HHA004 0001-GT/HHA004 0021, PD/VT 07005-PD/VT 07007, PD/VT 07169, PM/VT 09423-PM/VT 09425
  • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
  • 2 Một số giải pháp ngăn chặn sự mài mòn cặp piston-xylanh của máy chính tàu thủy sử dụng nhiên liệu lưu huỳnh thấp khi tàu chạy vào vùng Ecas (Emission control areas) / Trần Tiến Anh, Võ Đình Phi, Nguyễn Chung Thật . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 29tr. ; 30cm
  • Thông tin xếp giá: NCKH 01044
  • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
  • 3 Tính toán tiêu thụ nhiên liệu máy chính tàu biển / Nguyễn Hùng Vượng, Khiếu Hữu Triển, Võ Đình Phi . - 2010 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 24, tr.11-15
  • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
  • 1
    Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :