Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Các biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư về vận tải container cho đội tàu container của Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam / Vũ Đức Trung; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 58tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02685
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Một số biện pháp tái cơ cấu đội tàu của công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam. / Vũ Đức Trung.; Nghd.: T.S Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 72 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12265
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 3 Nghiên cứu hệ thống quản lý nước dằn trên các tàu biển chạy tuyến quốc tế / Vũ Đức Trung; Nghd.: TS. Nguyễn Mạnh Thường . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2012 . - 67 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01253
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 4 Thiết kế Cầu Nà Tậu tại lý trình KM9+381.26m Tỉnh Bắc Kạn / Vũ Đức Trung; Nghd.: Vũ Quang Việt . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 184tr. ; 30cm+ 14BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 13970, PD/TK 13970
 • Chỉ số phân loại DDC: 624
 • 5 Tìm hiểu hệ thống máy lái thủy lực của tàu huấn luyện SAE YU DAL / Vũ Đức Trung, Nguyễn Hữu Thư; Nghd.: Phạm Hữu Tân . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 76tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17801
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 1
  Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :