Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 97 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng tại công ty TNHH Hiệp Hòa / Vũ Thị Thu Hà; Nghd.: Từ Sỹ Sùa . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 76 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02431
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Công tác pháp chế tại các công ty vận tải biển ở Việt nam / Vũ Đức Hoàng, Nguyễn Thu Thảo, Vũ Thị Thùy Dương; Nghd.: Nguyễn Thành Lê . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 89tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18218
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.09
 • 3 Dự án chế biến tôm đông lạnh xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc / Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Đức Huy, Vũ Thị Thùy Minh ; Nghd.: Nguyễn Thi Thu Hương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 74tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18738
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 4 Đánh giá hiện trạng công tác xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Việt Nam và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động này / Vũ Thị Thu Hằng; Nghd.: Nguyễn Đức Thuyết . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 52tr; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13247
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 5 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Quận Ngô Quyền và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý / Trần Thị Nguyệt Hà, Vũ Thị Hạnh Liên, Vũ Thị Thủy ; Nghd.: Trần Hữu Long . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 49tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18724
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 6 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt và đề xuất thực hiện 3R trong quản lý chất thải rắn trên địa bàn quận Kiến An - Hải Phòng / Vũ Thị Thuỷ; Nghd.: Ths. Trần Hữu Long . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 61 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07375
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.4
 • 7 Để không bao giờ thất nghiệp / Vũ Thị Thu Huyền . - H. : Dân trí ; Công ty Văn hóa Huy Hoàng, 2016. : tranh vẽ . - 247tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07689, PD/VV 07690, PM/VV 05955, PM/VV 05956
 • Chỉ số phân loại DDC: 650.13
 • 8 Evaluating the recruitment and seleceion process in Tan Cang 189 Hai Phong joint stock company / Trần Thị Phương; Nghd.: Vũ Thị Thu Hằng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 43tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13916
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 9 Hoàn thiện công tác quản lý nguồn vốn tại Công ty TNHH YEN OF LONDON / Vũ Thị Thúy Anh; Nghd. : Phạm Văn Cương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02937
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Hoàn thiện công tác quản lý vốn cho sinh viên vay tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương / Vũ Thị Thu Huyền ; Nghd. : Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03738
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình thủy / Vũ Thị Thu Hiền, Trần Thị Ngọc Tú, Nguyễn Thị Hồng Nhung; Nghd.: Phạm Ngọc Thanh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 57tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17813
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH MTV đóng tàu Bạch Đằng / Vũ Thị Thu Hà; Nghd.: Nguyễn Ngọc Quang . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 78tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15087
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Hoạch toán vận tải/ Vũ Thị Thu Hương . - Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 1995 . - 212 tr.: 03 phụ bản; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01335, Pd/vv 01336, Pm/vv 00331-Pm/vv 00333
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 14 Lập quy trình lắp ráp động cơ và hệ trục tàu chở khách FCS 5009 / Vũ Thị Thu Trang; Nghd: ThS Phạm Quốc Việt . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2010 . - 106 tr. ; 30 cm+ 08 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09621, PD/TK 09621
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 15 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nước sạch sinh hoạt nông thôn của công ty TNHH thương mại nước sạch Trường Giang / Vũ Thị Thu Hà; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 81tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03069
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Một số biện pháp hoàn thiện hoạt động huy động vốn tại Agribank Chi nhánh Trần Phú / Vũ Thị Thu Hương; Nghd.: Nguyễn Thị Thanh Nhàn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 94tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02698
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức khối Đảng, Đoàn thể tại quận Kiến An, thành phố Hải Phòng / Vũ Thị Thu Huyền; Nghd.: Phạm Văn Hồng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 73tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03287
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Một số biện pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương / Vũ Thị Thu Hương; Nghd.: Nguyễn Thị Thanh Nhàn . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03913
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Một số biện pháp tạo động lực cho cán bộ công nhân viên thông qua công tác tiền lương tại cảng Nam Hải / Vũ Thị Thu Việt; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - 69tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03715
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Một số giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng container tại công ty cổ phần container Việt Nam / Vũ Thị Thu Ngân; Nghd.: TS. Dương Văn Bạo . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2010 . - 85 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 09147
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 21 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NH TMCP ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng / Vũ Thị Thu Hiền; Nghd.: Hà Huy Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 92 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02620
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Một số ưu điểm của hệ truyền động điện cơ cấu nâng hạ hàng cầu trục nâng chuyển container dùng động cơ công suất lớn / Hoàng Xuân Bình, Hứa Xuân Long, Vũ Thị Thu . - 2015 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 41, tr.37-41
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 23 Nâng cao chất lượng dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Hải Phòng / Vũ Thị Thúy ; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 68tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03171
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Nghiên cứu các hệ điều khiển Diesel lai máy phát điện của hãng Poncat( Caterpiliar) trên tàu PSV 3300 / Vũ Thị Thu Hằng, Tống Duy Khánh, Mai Quang Huy; Nghd.: Tống Lâm Tùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 54 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17431
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 25 Nghiên cứu các qui định của pháp luật về hoạt động Logistics ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Đoàn Hương Thảo, Vũ Thị Thùy Linh, Trần Thị Nguyệt; Nghd.: Nguyễn Thành Lê . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 112tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18594
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.09
 • 26 Nghiên cứu chế độ hãm tái sinh hệ truyền động điện của cơ cấu nâng hạ hàng cầu trục QC / Vũ Thị Thu; Nghd.: Hoàng Xuân Bình . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 81tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01726
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 27 Nghiên cứu điều khiển bơm sử dụng PLC - biến tần / Đỗ Trọng khánh; Nghd.: Vũ Thị Thu . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 41 tr. ; 30 cm+ 02BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16807, PD/TK 16807
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 28 Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả của học phần nguyên ly máy nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo / Mai Tuyết Lê, Vũ Thị Thu Trang, Phạm Huy Tùng, Phạm Văn Duyền . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 41tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00641
 • Chỉ số phân loại DDC: 620
 • 29 Nghiên cứu hệ truyền động điện, trang bị điện của cầu trục trong chế độ nâng hạ hàng-Đi sâu cầu trục 125/50/10 tấn / Đinh Chính Hiếu; Nghd.: Hoàng Xuân Bình, Vũ Thị Thu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 81tr.; 30 cm + 06BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 13563, PD/TK 13563
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 30 Nghiên cứu mạng truyền thông giữa 2 PLC S7-300 trong phòng thí nghiệm / Phạm Văn Cường; Nghd.: Đặng Hồng Hải, Vũ Thị Thu . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 46 tr. ; 30 cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15457, PD/TK 15457
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 1 2 3 4
  Tìm thấy 97 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :