Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Kiểm toán/ Võ Anh Dũng, Vũ Hữu Đức . - H.: Tài chính , 1997 . - 310 tr.; 28 cm
  • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01179, Pd/vt 01180, Pm/vt 03055-Pm/vt 03057
  • Chỉ số phân loại DDC: 657
  • 2 Xây dựng kế hoạch điều khiển tàu an toàn trên biển Đông trong điều kiện sóng to gió lớn cho các tàu vừa và nhỏ / Vũ Hữu Đức; Nghd.: Nguyễn Thanh Diệu . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 52 tr. ; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 16579
  • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :