Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Giáo trình kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương / Vũ Hữu Tửu . - Tái bản lần chín có bổ sung. - H. : Giáo dục, 2006 . - 555tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: KNNVNT 0058-KNNVNT 0128, Pd/vv 00161, Pd/vv 00162, Pm/vv 03699-Pm/vv 03701
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 2 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương / Vũ Hữu Tửu . - H. : Giáo dục, 1993 . - 378tr. ; 20cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00876
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 3 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương / Vũ Hữu Tửu . - H. : Đại học ngoại thương, 1991 . - 240tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00736, Pd/vv 00737
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 4 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương / Vũ Hữu Tửu . - Tái bản có bổ sung. - H. : Giáo dục, 1996 . - 356tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01480, Pd/vv 01481, Pm/vv 00590-Pm/vv 00597
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 5 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương / Vũ Hữu Tửu . - H. : Giáo dục, 1993 . - 378tr. ; 20cm
 • Thông tin xếp giá: KNNVNT 0001-KNNVNT 0057, Pd/vv 00961, Pm/vv 00117-Pm/vv 00120
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 6 Nghiệp vụ xuất nhập khẩu trong quan hệ với thị trường tư bản/ Vũ Hữu Tửu . - H.: Trung tâm thông tin kỹ thuật và khoa học kỹ thuật công nghiệp nhẹ, 1989 . - 57 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00614, Pd/vv 00615
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 1
  Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :