Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về vận tải container bằng đường bộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng / Vũ Hoài Phương; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 92tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02684
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam (Vosco) năm 2011 / Vũ Hoài Phương; Nghd. Ths Phạm Thế Hưng . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 154 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 11299
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Thiết kế bản vẽ thi công bến cập tàu 3000 DWT cảng thủy Hoàng Xuân / Nguyễn Vũ Hoài Phương; Nghd.: Nguyễn Trọng Khôi . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 69 tr. ; 30 cm + 12 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15886, PD/TK 15886
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :