Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 106 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 100 câu hỏi - đáp về biển, đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam / Nguyễn Duy Chiến, Nguyễn Chu Hồi, Vũ Ngọc Minh,... biên soạn . - H. : Thông tin và truyền thông, 2014 . - 254tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04626-PD/VV 04635, PD/VV 05841
 • Chỉ số phân loại DDC: 320.1
 • 2 Bàn về một phương pháp điều khiển động cơ bước / TS.Lưu Kim Thành, Vũ Ngọc Minh . - 2007 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ Hàng hải, Số 9, tr. 46-51
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 3 Đánh giá kết quả nghiên cứu thực nghiệm về phương pháp bơm phụt dung dịch gia cố nền, đề xuất khả năng ứng dụng trong điều kiện địa chất Việt Nam / Vũ Ngọc Minh; Nghd.: Phạm Văn Thứ . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 67 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02157
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 4 Điều khiển hãm tái sinh cho ô tô điện sử dụng động cơ điện một chiều / Hà Quang Dự; Nghd.: Vũ Ngọc Minh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 55tr. ; 30cm+ 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14378, PD/TK 14378
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 5 Ghép nối truyền thông trong điều khiển chuyển động xe lăn điện / Phùng Công Thành; Nghd.: Ths. Vũ Ngọc Minh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 71 tr. ; 30 cm. + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 13566, PD/TK 13566
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 6 Lập quy trình công nghệ cho tàu chở container 1.700 TEU tại Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng / Nguyễn Tiến Thành Luân; Nghd.: Ths. Vũ Ngọc Minh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 160 tr. ; 30 cm + 9 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 10404, PD/TK 10404
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 7 Lập quy trình công nghệ cho tàu chở etylen 4.500 m3 tại Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng / Nguyễn Đức Thìn; Nghd.: Ths. Vũ Ngọc Minh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 154 tr. ; 30 cm + 09 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 10364, PD/TK 10364
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 8 Lập quy trình công nghệ tàu chở xi măng 16.800 tấn tại công ty Công nghiệp tàu thủy Bến Kiền / Vũ Văn Điệp; Nghd.: Ths. Vũ Minh Ngọc . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 138 tr. ; 30 cm + 11 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09448, PD/TK 09448
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 9 Lập quy trình công nghệ tàu container đa năng 4.600 T tại Công ty Công nghiệp tàu thủy Bến Kiền / Vũ Ngọc Minh; Nghd.: TS. Đỗ Quang Khải . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 109 tr. ; 30 cm + 10 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09294, PD/TK 09294
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 10 Mô phỏng mạch nạp ác quy 330V-10A / Phạm Văn Minh; Nghd.: Vũ Ngọc Minh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 43 tr. ; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15552, PD/TK 15552
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 11 Nghiên cứu chiết xuất gum từ hạt quả cây phượng vỹ và ứng dụng để xử lý hiệu quả một số chất ô nhiễm trong nước thải / Đinh Vũ Ngọc Minh, Lê Hải Long, Vũ Trọng Kỳ ; Nghd.: Ngô Kim Định . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 42 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17456
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 12 Nghiên cứu hệ thống điều khiển và giám sát Acquy BMS, thiết kế mạch nạp acquy / Phạm Quang Nghĩa; Nghd.: Th.S Vũ Ngọc Minh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 68 tr. ; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 12120, PD/TK 12120
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 13 Nghiên cứu hệ thống điều khiển và giám sát ác quy BMS . Thiết kế mạch giám sát các thông số ac quy / Phạm Trung Tuyên.; Nghd.: Vũ Ngọc Minh . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 74 tr. ; 30 cm. + 04 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 12106, PD/TK 12106
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 14 Nghiên cứu hệ truyền động điện biến tần bốn phần tư - động cơ không đồng bộ xoay chiều ba pha rotor lồng sóc / Đào Thị Thanh; Nghd.: Ths Vũ Ngọc Minh, Phạm Văn Toàn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 60 tr. ; 30 cm. + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 13574, PD/TK 13574
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 15 Nghiên cứu phương pháp SMC điều khiển chống trượt ô tô điện / Vũ Ngọc Minh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 39tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00724
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 16 Nghiên cứu thiết kế biến tần vector / Vũ Ngọc Minh; Nghd.: TS. Thân Ngọc Hoàn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2007 . - 98 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00595
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.38
 • 17 Nghiên cứu tổng quan lọc tích cực, xây dựng bộ điều khiển cho bộ lọc tích cực song song. / Nguyễn Trọng Chí.; Nghd.: Ths Vũ Ngọc Minh . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 88 tr. ; 302 cm. + 06 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 12152, PD/TK 12152
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 18 Nghiên cứu tổng quan trang bị điện máy ép tôn thủy lực 1000 tấn. Thiết kế hệ thống sử dụng PLC Siemens / Đặng Hoàng Việt; Nghd.: Ths. Vũ Ngọc Minh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 95 tr. ; 30 cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09791, PD/TK 09791
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 19 Nghiên cứu tổng quan truyền động điện một chiều. Thiết kế bộ điều khiển động cơ một chiều có khâu hồi tiếp tốc độ dùng họ vi điều khiển DSPIC / Nguyễn Thế Tùng; Nghd.: Vũ Ngọc Minh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2009 . - 76tr. ; 30cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: Pd/BV 07510, Pd/Tk 07510
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 20 Nghiên cứu tổng quan về cửa tự động. Thiết kế mô hình hệ thống cửa tự động bảo mật bằng thẻ nhớ / Vũ Văn Dũng; Nghd.: Ths. Vũ Ngọc Minh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2010 . - 70 tr. ; 30 cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 08974, PD/TK 08974
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 21 Nghiên cứu tổng quan về vi điều khiển. Thiết kế hệ thống đo góc nghiêng sử dụng vi điều khiển / Đặng Việt Huy; Nghd.: Ths.Vũ Ngọc Minh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 76 tr. ; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09719, PD/TK 09719
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 22 Nghiên cứu về vi điều khiển ARM. Viết chương trình cho vi điều khiển LPC 2378 giao tiếp với thẻ nhớ SD / Vũ Thanh Phong; Nghd.: Ths. Vũ Ngọc Minh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2010 . - 70 tr. ; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 08973, PD/TK 08973
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.381
 • 23 Nghiên cứu, điều khiển chuyển động của xe lăn điện. / Đỗ Trần Hùng.; Nghd.: Th.s Vũ Ngọc Minh . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 70 tr. ; 30 cm. + 04 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 12102, PD/TK 12102
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 24 Phân tích trang bị điện - điện tử máy cắt phôi của nhà máy cán ống thép Vinapipe. Thiết kế điều khiển máy cắt phôi bằng bộ điều khiển PLC - S7200 / Nguyễn Xuân Đức; Nghd.: Ths. Vũ Ngọc Minh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 83 tr. ; 30 cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09785, PD/TK 09785
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 25 Phân tích trang bị điện điện tử khâu Forming và Sizing của Nhà máy cán ống thép Vinapipe. Thiết kế điều khiển hoạt động của khâu bằng bộ điều khiển PLC S7-200 / Lê Huy Đông; Nghd.: Ths. Vũ Ngọc Minh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 92 tr. ; 30 cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09759, PD/TK 09759
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 26 Thiết kế bộ biến đổi BUCK - BOOST điều khiển động cơ 1 chiều / Lương Vân Trường; Nghd.: Vũ Ngọc Minh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 50 tr. ; 30 cm+ 02BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16808, PD/TK 16808
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 27 Thiết kế bộ biến đổi DC/DC có đảo chiều điều khiển động cơ phòng thí nghiệm 110V, 3KW / Nguyễn Văn Tân; Nghd.: Ths. Vũ Ngọc Minh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 59 tr. ; 30 cm. + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14445, PD/TK 14445
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 28 Thiết kế bộ biến đổi DC/DC điều khiển động cơ BLDC / Nguyễn Gia Tuyền; Nghd.: Vũ Ngọc Minh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 64tr. ; 30cm+ 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14314, PD/TK 14314
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 29 Thiết kế bộ biến đổi DC/DC điều khiển động cơ điện một chiều 110V, 3KW / Nguyễn Hữu Anh; Nghd.: Vũ Ngọc Minh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 50 tr. ; 30 cm + 02 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15956, PD/TK 15956
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 30 Thiết kế bộ biến đổi DC/DC điều khiển động cơ một chiều 100V,4A / Trần Xuân Tây; Nghd.: Vũ Ngọc Minh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 46 tr. ; 30 cm+ 02 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16772, PD/TK 16772
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 1 2 3 4
  Tìm thấy 106 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :