Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bão và cách chống bão của tàu thuyền/ Vũ Phi Hoàng . - H.: Khoa học và kỹ thuật, 1974 . - 152 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00943
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 2 Công ước của liên hợp quốc về luật biển 1982 / Lưu Văn Lợi biên tập ; Vũ Phi Hoàng dịch . - In lần thứ 3. - H. : Chính trị quốc gia, 1994 . - 372tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00894, Pd/vv 01559, Pd/vv 01560, PD/VV 01730, PD/VV 01731, Pm/vv 00758-Pm/vv 00771, PM/VV 00908-PM/VV 00921
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.09
 • 3 Từ điển hàng hải Anh - Việt =English - Vietnamese maritime dictionary/ Vũ Phi Hoàng; Trần Đắc Sửu biên tập . - H.: Giao thông vận tải, 1995 . - 610 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01288-Pd/vv 01290, PD/VV 03319-PD/VV 03323, Pm/vv 00267-Pm/vv 00273, PM/VV 04095-PM/VV 04104
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.803
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :