Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 15 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Application of synthesis indexes(SI) to the port sustainable development measurement : A critical review / Vu Thanh Trung . - 2018 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 56, tr.58-62
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 2 Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu và phương hướng nâng cao hiệu quả của bảo hiểm tín dụng xuất khẩu tại Việt Nam / Nguyễn Anh Đức, Hoàng Thị Mai Hoài, Nguyễn Thùy Dung; Nghd.: Vũ Thanh Trung . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 60tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17190
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Hoạt động kho vận hàng lẻ tại công ty cổ phần vận tải và thuê tàu VIETFRACHT - chi nhánh Hải Phòng / Lã Thị Yến Vân, Đoàn Thị Thúy, Trịnh Hải Yến; Nghd.: Vũ Thanh Trung . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải Việt nam . - 57tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18011
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 4 Hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Công ty Cổ phần giao nhận kho vận Ngoại thương Hải Phòng / Phạm Thị Bạch Yến, Hoàng Thị Lệ, Nguyễn Thị Ngọc Hậu; Nghd.: Vũ Thanh Trung . - Logistics: Đại học Hàng hải Việt nam, 2018 . - 74tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18015
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 5 Lập dự án đầu tư chế biến rau quả sấy xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc / Lê Thị Thùy Dung, Nguyễn Phương Linh, Phạm Thị Diệu Linh; Nghd.: Vũ Thanh Trung . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 101tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18405
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 6 Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài / Vũ Thanh Trung, Phạm Thế Hưng, Nguyễn Thị Thúy Hồng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 62tr.; 30cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00322
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 7 Nghiên cứu tác động của hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA) đối với hoạt động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam / Lê Kim Ngân, Nguyễn Thị Phương Hoa, Trần Thị Dinh; Nghd.: Vũ Thanh Trung . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 65tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17860
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 8 Nghiên cứu vai trò của vốn con người tới phát triển bền vững: thực trạng và giải pháp thúc đẩy phát triển bền vững / Vũ Thanh Trung, Bùi Hải Đăng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 41tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00810
 • Chỉ số phân loại DDC: 331.11
 • 9 Recommendations for improve activities in the process of negotiation and signing contract to export quick lime in An My Duc trading joint stock company / Nguyen Van Minh; Nghd.: Vu Thanh Trung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 54 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15412
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 10 Recommendations for setting up and running process of KPI system in Asia invesment and asset management JSC / Le Tat Quoc Anh; Nghd.: Vu Thanh Trung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 57 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15365
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 11 Recommendations to improve service quality for export cargoes at container freight station of the transport and chartering corporation - Hai Phong branch / Tran Thi Ha Mi; Nghd.: Vu Thanh Trung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 40 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15417
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 12 Recommentdations to improve the quality of freight service of Anh Cao Co., LTD / Do Hoang Chien; Nghd.: Vu Thanh Trung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 46 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16595
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 13 The situation and solutions to improve the process of importing googs at Viet Huy Hai Phong service and commerce company LTD. / Phạm Thị Trà Mi; Nghd.: Vũ Thành Trung . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 36tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13936
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 14 Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2007 - 2016 và những giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút vốn đầu tư / Trần Quốc Học, Đàm Minh Nam, Đoàn Thị Băng; Nghd.: Vũ Thanh Trung . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 99 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17272
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 15 Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu cơm dừa sấy khô vào thị trường Hà Lan tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre / Kim Thị Phương, Hà Thị Tố Uyên, Đào Thị Hiền; Nghd.: Vũ Thanh Trung . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18421
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 1
  Tìm thấy 15 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :