Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại chi nhánh công ty TNHH MTV điện lực Hải Phòng - Điện lực Vĩnh Bảo / Lê Thị Huyền; Nghd.: Vũ Trọng Tích . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 82 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02313
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Chi nhánh Lê Chân / Trịnh Mạnh Hiếu; Nghd.: Vũ Trọng Tích . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 75 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02359
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi cục thuế quận Hồng Bàng / Vũ Thị Mai Anh; Nghd.: PGS.TS Vũ Trọng Tích . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 105 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02337
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Thanh / Nguyễn Thị Thương; Nghd.: Vũ Trọng Tích . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 106tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02775
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh Tiên Lãng / Lương Tư Trung; Nghd.: Vũ Trọng Tích . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 78 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02291
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1
  Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :