Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 264 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp hoàn thiện công tác chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng / Bùi Thị Anh; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 90tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03106
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của ban quản lý dự án quận Hải An-Tp Hải Phòng / Khoa Kim Trọng; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 73 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02075
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng / Đào Thị Phúc; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 79 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02118
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp tư nhân tại Hải Phòng / Nguyễn Nhật Tân; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 69 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02438
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng theo định hướng tiêu chuẩn Hiệp ước BASEL 2 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam / Lưu Mai Thanh Hương; Nghd. : Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 75tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02991
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng của Ngân hàng TMCP Á Châu / Đinh Anh Tài; Nghd.: PGS.TS Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 72 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02340
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của cảng Chùa Vẽ / Phạm Thị Thùy Dung; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 64 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01999
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty cổ phần dịch vụ vận tải biển Trung Thành / Đỗ Tiến Dũng; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 68 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02007
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu trường cao đẳng Hàng hải I / Nguyễn Thị Thu Hương; Nghd.: TS. Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 65 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01120
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 10 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH cơ khí Thủy Đức Thịnh / Lê Thị Thông; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02882
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Logistics Pantos Việt Nam / Mai Thị Thu Liên ; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 57tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03280
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Cẩm Phả / Vũ Thị Phương Thảo; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 91tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03688
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại xí nghiệp Bảo đảm An toàn Hàng hải Đông Bắc Bộ / Nguyễn Thị Thanh Hường; Nghd.; PGS.TS Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 72 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02368
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh công ty TNHH Thăng Long / Lương Thị Thúy Oanh; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 78tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03156
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Vilaco / Vũ Minh Hà; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 76 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02307
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần cảng Nghệ Tĩnh / Nguyễn Xuân Hùng; Nghd.: PGS.TS Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 82 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01768
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Bạch Đằng / Nguyễn Tuấn Khoa; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 80 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02323
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Traphaco / Trần Thị Kim Oanh; Nghd.: PGS.TS Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 92 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02508
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Vận tải 1 TRACO / Nguyễn Thị Thu Phương; Nghd. : Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 75tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03030
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Minh Phượng / Vũ Thị Ngọc Mai; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 69 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02288
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Vĩnh Bảo / Vũ Văn Lượng; Nghd.: PGS.TS Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 83 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02513
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Biện pháp nâng cao hiệu quả tín dụng tại ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Lan Anh; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 78 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02316
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Biện pháp phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng / Nguyễn Thị Vân Anh; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 04010
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Biện pháp phát triển kinh tế thủy sản tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 / Bùi Quang Anh; Nghd. : Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 142tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02930
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Biện pháp phát triển kinh tế xã hội của khối phường thuộc Quận Lê Chân Thành Phố Hải Phòng / Lê Việt Hải; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02981
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Biện pháp phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương / Nguyễn Quốc Định; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 74tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02828
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 27 Biện pháp phát triển nguồn nhân lực tại một số doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng / Hoàng Đăng Nam; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 85 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02059
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Biện pháp phát triển vận tải đường thủy nội địa Thành phố Hải Phóng / Nguyễn Trọng Đại; Nghd. : Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03081
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 29 Biện pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến 2030 / Hoàng Thị Phương Thảo; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02927
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Biện pháp tạo môi trường phát triển các quỹ đầu tư mạo hiểm tại Việt nam / Đỗ Thị Thu Hà; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 73 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02097
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Tìm thấy 264 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :