Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 165 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bài tập kinh tế vận tải biển/ Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 1994 . - 50 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: KTVB 00001-KTVB 00028, Pd/vv 01209-Pd/vv 01211, Pm/vv 00239, Pm/vv 00240
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 2 Bài tập và bài giải hạch toán vận tải / Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng : Trường Đại học Hàng Hải, 1999 . - 175 tr. ; 19 cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 3 Bài tập và bài giải hạch toán vận tải/ Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 1999 . - 175 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02080, Pd/vv 02081
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 4 Biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước Hải Phòng / Lý Thị Ngọc Huyền; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 67 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02078
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại công ty cổ phần gạch ngói Hải Ninh / Lê Thúy Quỳnh; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03616
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại cảng hàng không quốc tế Cát Bi / Lê Thị Hà ; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 104tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03403
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp nâng cao chất lượng quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Mobifone / Trịnh Thái Hưng; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 80 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02609
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp nâng cao hiệu quả của kế toán quản trị ở Việt Nam / Lê Trang Nhung;Nghd.:PGS.TS:Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 1999 . - 82 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00043
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 9 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải chi nhánh Hồng Bàng / Phạm Thị Thu Hà; Nghd.: GS.TS. Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2013 . - 81 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01428
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 10 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH SITC Việt nam / Phan Thị Ngọc Hà; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 66tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01826
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 11 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Logistics của chi nhánh công ty Cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương tại Hải Phòng (Vinatrans Hải Phòng) / Hoàng Thị Ngọc Anh; Nghd.: GS TS. Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 75 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01093
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 12 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ tại công ty Bảo Minh Quang-Quảng Ninh / Nguyễn Tiến Hưng; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03521
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nhân lực tại công ty bảo hiểm PJICO Hải Phòng / Trần Khánh Tùng; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 94 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01996
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV vận tải biển Ngôi Sao Xanh / Phan Hải Nam; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 78 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02010
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty TNHH MTV 189 / Nguyễn Bích Ngọc; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03632
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH ô tô Hoa Mai / Phạm Thị Hồng Hoa; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 85 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02067
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Hải Phòng / Đoàn Thu Phương; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 83 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02100
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của công ty cổ phần thương mại và xây dựng Bạch Đằng Hải Phòng / Hoàng Thị Thanh Hòa; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 78 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02647
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Biện pháp phát triển dịch vụ cảng biển tại Nam Hải Đình Vũ của Công ty Gemadept Hải Phòng đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế / Vũ Thùy Linh ; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03093
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Biện pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển chi nhánh Quảng Ninh / Đặng Hoàng Việt; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 113tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03153
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Biện pháp phát triển hoạt động du lịch của huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu / Võ Thanh Lộc; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03764
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Biện pháp phát triển hoạt động kinh doanh của bưu điện thành phố Móng Cái / Vũ Thị Ninh; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03620
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Biện pháp phát triển nhân lực tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công trình Xây dựng Hải Phòng / Bùi Huy Trung; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 78tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02836
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Biện pháp phát triển vùng sản xuất rau an toàn trên địa bàn huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương / Trần Thị Thanh Nhàn; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 102tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03743
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Biện pháp tăng cường quản lý nhà nước về nông nghiệp nông thôn tỉnh Bình Dương / Đoàn Nam Lê Thiện ; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 89tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03207
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Biện pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện Liên Việt-chi nhánh Hải Phòng / Lê Thị Quỳnh Trang; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 89tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03606
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 27 Biện pháp tăng cường ứng dụng Marketing-Mix của công ty cổ phần du lịch và thương mại Vinacomin-chi nhánh Quảng Ninh / Nguyễn Duy Tùng; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 111tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03605
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Cảng biển Việt nam trong định hướng phát triển kinh tế hàng hải phù hợp với chiến lược biển đến năm 2020 / GS.TS. Vương Toàn Thuyên , Ths. Bùi Bá Khiêm . - 2008 // Tạp chí Kinh tế và phát triển, Số128, tr 21-22
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 29 Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh và xây dựng chiến lược phát triển của cảng biển Hải Phòng trong tình hình kinh tế hiện nay / Phạm Thị Bạch Hường;Nghd.: PGS PTS. Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 1997 . - 74 tr., 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00027
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 30 Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam / Nguyễn Thị Thúy Hà ; Nghd.: Vương Toàn Thuyên, Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 177tr. ; 30cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00071
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2 3 4 5 6
  Tìm thấy 165 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :