Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Các biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả khai thác tàu chuyến của công ty vận tải biển Đông Long / Vũ Thị Hòa; Nghd.: TS. Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2012 . - 76 tr. ; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 11275
  • Chỉ số phân loại DDC: 338
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :