Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Cost-benefit analysis : Concepts and practice / Anthony E. Boardman, David Weimer, David Greenberg, Aidan Vining . - 4th ed. - Harlow : Pearson, 2014 . - 500p. ; 27cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03627, SDH/LT 03628
  • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :