Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Business analytics : Data analysis and decision making / S. Christian Albright, Wayne L. Winston . - 5th ed. - Australia : Cengage Learning, 2015 . - 990p. ; 25cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03737, SDH/LT 03738
  • Chỉ số phân loại DDC: 330
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :