Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 160 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 A comparative study of the civil liability regime of international, China, Korea and Vietnam for oil pollution damage caused by ships / Pham Van Tan; Nghd.: Han Lixin . - Dalian : Dalian Maritime University, 2017 . - 166p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00061
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.09
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/THIET%20KE%20-%20LUAN%20VAN/LUAN%20AN%20TIEN%20SI%20-%20FULL/SDHTS%2000061%20-%20Pham%20Van%20Tan-10p.pdf
 • 2 Advanced environmental monitoring / Edited by Young J. Kim and Ulrich Platt . - Dordrecht, The Netherlands : Springer, 2008 . - xxii, 420 pages : illustrations (some color) ; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7 22
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Advanced%20Environmental%20Monitoring.pdf
 • 3 Advances in environmental measurement methods for asbestos / Michael E. Beard . - Philadelphia : ASTM, 2000 . - 416 tr. ; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00323
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
 • 4 Advances in marine biology. Vol. 81, Emerging pollutants and their effects on marine ecosystems / Edited by Bing Chen, Baiyu (Helen) Zhang, Zhiwen (Joy) Zhu, Kenneth Lee . - 1st ed. - London : Academic Press, 2018 . - xxix, 280p. : illustrations ; 23cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 04086
 • Chỉ số phân loại DDC: 578.77 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2004086%20-%20Advances-in-marine-biology.pdf
 • 5 Air pollution control engineering / Noel de Nevers . - 2nd ed. - Boston: McGraw-Hill, 2000 . - 586 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00406
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.5
 • 6 Ảnh hưởng của dầu tràn từ phương tiện thủy đối với môi trường đường thủy nội địa và đề xuất các biện pháp xử lý / Vũ Đức Thắng; Nghd.: TS. Nguyễn Phùng Hưng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 87 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00749
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.89
 • 7 Ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường biển đến phát triển kinh tế - xã hội tại Thành phố Hải Phòng và đề xuất một số giải pháp hạn chế / Đặng Thị Hiên; Nghd.: Ngô Kim Định . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 55 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16554
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 8 Bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc trong việc bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu tàu / Phạm Văn Tân, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Thành Lê . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2018 // Tạp chí Khoa học-Công nghệ Hàng hải, Số 52, tr.72-75
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 9 Bảo vệ môi trường biển / Trần Thị Mai, Trần Hữu Nghị . - H : Giáo dục, 1997 . - 241 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 03262, PD/VV 03392, PM/VV 03906, PM/VV 03915
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
 • 10 Bảo vệ môi trường không khí / Hoàng Thị Hiền, Bùi Sỹ Lý . - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2012 . - 440tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06681, PD/VT 06682, PM/VT 09070-PM/VT 09072
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
 • 11 Bồi thường thiệt hai ô nhiễm dầu trong sự cố tràn dầu HEBEI SPIRIT và bài học cho Việt Nam / Phạm Văn Tân . - 2019 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 57, tr.93-98
 • Chỉ số phân loại DDC:
 • 12 Bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu từ tàu trong sự cố tràn dầu HEBEI SPIRIT - kinh nghiệm cho Việt Nam / Nguyễn Thúy Quỳnh, Hoàng Minh Tân, Nguyễn Quốc Đoàn; Nghd.: Nguyễn Thành Lê . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 74tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18591
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.09
 • 13 Bộ luật chuyên biệt về phòng chống ô nhiễm dầu từ tàu biển: sự cấp thiết cho Việt Nam / Nguyễn Thành Lê, Phạm Văn Tân . - 2017 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 49, tr.64-68
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 14 Các qui phạm liên quan đến tàu biển : Qui phạm các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu / Đăng kiểm Việt nam . - H Knxb 2003 . - 99 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/vt 05607, Pm/vt 05608
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 15 Cảng vụ hàng hải với công tác an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường / Nguyễn Văn Tố . - 2009 // Tạp chí Hàng hải Việt Nam, Số 3, tr 45-47
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.89
 • 16 China's Air Pollution Problems / Claudio O. Delang . - London : Routledge, 2016 . - 116p
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/TAILIEUSO/Ebooks%20Proquest/0%20-%20Ebook%20Proquest2/39.China's%20Air%20Pollution%20Problems.pdf
 • 17 Chuyển đổi các động cơ diesel tàu thủy cỡ nhỏ sáng sử dụng nhiên liệu CNG nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường / Phạm Hữu Tân . - 2012 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 29, tr.61-65
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 18 Công nghệ mới làm giảm tiêu thụ nhiên liệu cho đội tàu biển / Văn Khang . - 2008 // Tạp chí Hàng hải Việt Nam, Số 6, tr. 30-32
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
 • 19 Cơ sở khoa học môi trường / Lưu Đức Hải . - H. : Đại học quốc gia, 2009 . - 232tr. ; 21cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 333.7
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/Co-so-khoa-hoc-moi-truong_Luu-Duc-Hai_2009.pdf
 • 20 Developing a profesional understanding of marine pollution prevention : Pump '94 / L.A. Holder . - London : The Nautical Institute, 1994 . - 48p. ; 32cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00642-SDH/Lt 00651
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
 • 21 Developing a professional understanding of marine pollution preventation : Pump 94 . - 1994 . - 48 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PM/LT 05847
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.8
 • 22 Dự báo các chỉ tiêu kinh tế và nồng độ các chất gây ô nhiễm trong khí xả của động cơ diesel tàu thủy khi sử dụng nhiên liệu sinh học bằng mạng Nơron nhân tạo / Lê Huy Thanh; Nghd.: Phạm Hữu Tân . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 76tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03419
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 23 Đánh giá các nguồn gây ô nhiễm biển khu vực Hải Phòng và đề xuất các biện pháp giảm thiểu và quản lý nguồn ô nhiễm biển. / Nguyễn Xuân Sang . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt nam, 2014 . - 53 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00172
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.739
 • 24 Đánh giá các nguồn gây ô nhiễm Sông Cầu đoạn qua Thành phố Hải Dương và đề xuất một số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm cho dòng Sông Chính / Phan Văn Hưng; Nghd.: TS. Ngô Kim Định . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2013 . - 51 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12035
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 25 Đánh giá hệ thống văn bản pháp luật hiện hành về phòng chống ô nhiễm dầu từ tàu biển của Viêt nam. / Nguyễn Thị Như Ngọc . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 38 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00181
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 26 Đánh giá hiện trạng chất lượng nước tại mốt số hồ, mương có dấu hiệu ô nhiễm trên địa bàn thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Thu, Phạm Thị Liên, Hoàng Thị Phương ; Nghd.: Đinh Thị Thúy Hằng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 81 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17452
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 27 Đánh giá hiện trạng công tác phòng ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu tại Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng - chi nhánh Cảng Chùa Vẽ / Đỗ Tuấn Anh, Đỗ Trung Hiếu, Phạm Thị Huyền ; Nghd.: Trần Anh Tuấn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 37tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17378
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 28 Đánh giá hiện trạng hệ thống xử lý nước thải của Công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xử lý / Nguyễn Thị Phượng Ngà; Nghd.: Ths. Trần Hữu Long . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2012 . - 64 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 11177
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 29 Đánh giá hiện trạng môi trường khu công nghiệp Đồ Sơn và đề xuất các biện pháp quản lý để nâng cao chất lượng môi trường khu công nghiệp / Phạm Trung Công; Nghd.: Ths. Trần Hữu Long . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2012 . - 47 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 11181
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 30 Đánh giá hiện trạng môi trường lao động và đề xuất các giải pháp cải thiện tại công ty đóng tàu Hồng Hà / Nguyễn Văn Tùng; Nghd.: TS. Nguyễn Ngọc Khang . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 63 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07343
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.5
 • 1 2 3 4 5 6
  Tìm thấy 160 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :