Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Hướng dẫn ôn tập môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam / Lương Thị Phương Thảo (ch.b), Hoàng Thị Lan, Lê Thị Lan, Nguyễn Thị Huyền, Hoàng Thu Hương, Lê Tiến Dũng . - H. : Bách Khoa Hà Nội, 2016 . - 100tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07925, PD/VV 07926, PM/VV 06068-PM/VV 06070
 • Chỉ số phân loại DDC: 324
 • 2 Ôn tập toán cao cấp (Dùng ôn thi cao học khối các trường khoa học công nghệ) / Lê Trọng Vinh, Tống Đình Quỳ, Nguyễn Thị Thu Hương . - Xuất bản lần 2, có sửa chữa và bổ sung. - H. : Bách Khoa Hà Nội, 2017 . - 386tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07923, PD/VV 07924, PM/VV 06053-PM/VV 06055
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 3 Ôn thi học kỳ và thi vào giai đoạn 2 môn toán cao cấp. Tập 1/ Nguyễn Trí Bảo, Lê Ngọc Lăng . - H.: Giáo dục, 1997 . - 384 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01701-Pd/vv 01703, PD/VV 03382
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 4 Ôn thi học kỳ và thi vào giai đoạn 2 môn toán cao cấp. Tập 2/ Nguyễn Trí Bảo, Lê Ngọc Lăng . - H.: Giáo dục, 1997 . - 387 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01707-Pd/vv 01709, PD/VV 03541-PD/VV 03550
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :