Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 30 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Áp dụng mô hình servperf để đánh giá chất lượng dịch vụ logistics tại Công ty TNHH Bình Viên / Trần Vũ Hùng, Nguyễn Thị Thanh Hậu, Ngô Xuân Khánh; Nghd: Vũ Lê Huy . - Logistics: Đại học Hàng hải Việt nam, 2018 . - 73tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18019
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 2 Dư luận thế giới về Việt Nam / Thông tấn xã Việt Nam . - 44tr. ; 19x30cm
 • Thông tin xếp giá: BC00072
 • 3 Đánh giá chất lượng dịch vụ logistics tại công ty cổ phần tiếp vận Thái Bình Dương / Đỗ Thị Vân Anh, Vũ Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Dáng Ngọc; Nghd.: Bùi Thị Thùy Linh . - Hải phòng; Đại học Hàng hải Việt nam, 2018 . - 58tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18008
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 4 Đánh giá chất lượng dịch vụ vận tải đường bộ tại công ty TNHH Anh Kiệt / Đỗ Thị Hương Quỳnh, Vũ Khánh Ly, Lê Diệu Ly; Nghd.: Nguyễn Bích Ngọc . - Hải phòng; Đại học Hàng hải Việt nam, 2018 . - 70tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18010
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 5 Đánh giá công tác quản lý và khai thác đội xe đầu kéo tại Công ty Cổ phần phát triển kinh tế Hải Nam / Lê Kim Cúc, Lại Thị Diệp Nga, Nguyễn Thị Thảo; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18016
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 6 Đánh giá hiệu quả công tác giám định tại công ty Cổ phần Giám định Sao Việt / Nguyễn Thanh Phương; Nghd: Bùi Thanh Hải . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014 . - 64tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12992
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 7 Đánh giá năng lực cạnh tranh của một số cảng container có quy mô vừa và nhỏ tại Hải Phòng / Bùi Thị Tình; Nghd.: TS Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2016 . - 46 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16155
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 8 Đánh giá năng lực cạnh tranh của một số cảng hang rời tại Hải Phòng / Phạm Thị Kiều Trang; Nghd.: TS Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2016 . - 62 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16153
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 9 Đánh giá quy trình khai thác hàng nhập tại kho CFS của công ty TNHH dịch vụ Tiên Phong / Trần Thị Hà, Trần Thúy Ngân, Nguyễn Khánh Linh; Nghd.: Hoàng Thị Lịch . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải Việt nam . - 58tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18000
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 10 Đánh giá tác động môi trường / Cù Huy Đấu . - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2014 . - 153tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06683, PD/VT 06684, PM/VT 09073-PM/VT 09075
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
 • 11 Đánh giá tác động môi trường / Phạm Ngọc Hồ, Hoàng Xuân Cơ . - In lần thứ 3. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2004 . - 288tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PM/KD 00094
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
 • 12 Đánh giá thực trạng công tác giao nhận và đề xuất các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động giao nhận hàng hóa tại cảng Nam Hải / Lê Văn Cảnh; Nghd: Hồ Thị Thu Lan . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014 . - 74tr. 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13033
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 13 Đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài (INLACO-HP) / Bùi Thị Thao; Nghd: Nguyễn, Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014 . - 63tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13035
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 14 Đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty Vận tải biển VINASHIP / Trần Thị Thu Hương; Nghd: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014 . - 83tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13016
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 15 Đánh giá thực trạng và một số biện pháp để phát triển dịch vụ Logistics của công ty TNHH VINALOGS / Lê Trà My, Nguyễn Viết Long, Phạm Ngọc Quang, Đặng Khánh Toàn; Nghd.: Bùi Thanh Hải . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 47tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18346
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 16 Đánh giá về hoạt động đại lý của công ty Cổ phần Đại lý hàng hải VICOSA và một số kiến nghị / Đỗ, Bảo Nguyên; Nghd: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014 . - 52tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13010
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 17 Đánh giá việc thực hiện dịch vụ LOGISTICS cho tàu tại cảng của xí nghiệp Cảng GREENPORT-VICONSHIP / Giáp Thị Lý; Nghd: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014 . - 69tr. 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13000
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 18 Evaluate Dinh Vu port operation performance / Pham Tien Dat; Nghd.: Nguyen Thi Nha Trang . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 47tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17918
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 19 Hướng dẫn đánh giá cầu đường ô tô theo phương pháp hệ số tải trọng và hệ số sức kháng / Nguyễn Hữu Thuấn ch.b; Ngô Văn Minh . - H. : Xây dựng, 2018 . - 141tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06149, PD/VT 06150, PM/VT 08469, PM/VT 08470
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.2
 • 20 Một số biện pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng và đánh giá nhân sự tại Công ty TNHH đóng tàu Damen - Sông Cấm / Nguyễn Thị Hồng Nhung; Nghd.: GS.TS Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 94 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02390
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Nghiên cứu và đánh giá hoạt động tổ chức tiền lương tại xí nghiệp xếp dỡ MTV cảng Hoàng Diệu năm 2017 / Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Thị Hậu; Nghd.: Nguyễn Thị Hường . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 79tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17931
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 22 Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí đánh giá đô thị sinh thái phù hợp với điều kiện Việt Nam / Nguyễn Hoàng Yến . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 50 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00592
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
 • 23 Nghiên cứu, lập trình mô phỏng chuyển động lắc ngang "ROLL" phục vụ đánh giá an toàn ổn định ngang trong điều động của tàu Container / Nguyễn Quang Huy; Nghd.: Trần Khánh Toàn . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 73tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03982
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 24 Phân tích và đánh giá chuỗi cung ứng ngành dệt may của Việt Nam / Phạm Thị Phương Anh, Lê Thị Diễm, Lê Hồng Hạnh; Nghd.: Nguyễn Thị Lê Hằng . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải Việt nam . - 68tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18001
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 25 Phân tích và đánh giá tình hình khai thác tại Công ty Cổ phần cảng Hải Phòng / Mai Thị Duyên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Đỗ Văn Mười; Nghd.: Bùi Hải Đăng . - Logistics: Đại học Hàng hải Việt nam, 2018 . - 66tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18023
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 26 Tài liệu tham khảo chuyên đề / Thông tấn xã Việt Nam . - 168tr. ; 19x30cm
 • Thông tin xếp giá: TC00122
 • 27 Tài liệu tham khảo đặc biệt / Thông tấn xã Việt Nam . - 24tr. ; 19x30cm
 • Thông tin xếp giá: BC00068
 • 28 Tìm hiểu khái niệm về đánh giá rủi ro trong quản lý an toàn trên tàu biển / Nguyễn Công Định; Nghd.: Phạm Vũ Tuấn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 37tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13157
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 29 Tìm hiểu về đánh giá rủi ro theo hệ thống quản lý an toàn trên biển / Trần Ngọc Tân, Vũ Quốc Đạt; Nghd.: Lê Văn Kiệt . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 39 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15343
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 30 Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hoạt động khai thác bến cảng container của Green port / Phạm Minh Thanh; Nghd.: TS. Dương Văn Bạo . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2009 . - 86 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 08149
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 1
  Tìm thấy 30 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :