Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 17 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đèn điện tử và đèn bán dẫn. Tập 1/ Ngô Đức Dũng, Trần Đức Hân . - H.: ĐH&THCN, 1972 . - 158 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00100
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.38
 • 2 Đèn điện tử và đèn bán dẫn. Tập 2 / Trần Đức Hân, Ngô Đức Dũng, Lê Phi Yến . - H. : Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1973 . - 27 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Vt 01348
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.38
 • 3 Đề xuất quy trình công nghệ sản xuất đèn báo hiệu sử dụng năng lượng mặt trời phục vụ bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa / Trần Khánh Toàn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 56tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00912
 • Chỉ số phân loại DDC: 693
 • 4 Điện tử công nghiệp / Hoàng Hữu Thân . - H. Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1983 . - 291 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Vt 01409
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.38
 • 5 essentials of electronics: A survey/ Frank D. Petruzella . - Glencoe: Mc Graw-Hill , 1993 . - 593 tr; cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 02222
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 6 Hệ thống định vị hàng hải và những phương pháp tạo xung điều chế cho mạch tạo dao động dùng đèn Manhetron / Trần Viết Tuấn; Nghd.: TS. Trần Đức Inh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2010 . - 50 tr. ; 30 cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 08875, PD/TK 08875
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.384
 • 7 Nâng cao chiến lược Marketing cho sản phẩm đèn LED của công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông / Nguyễn Thị Kim, Hoàng Thanh Trang, Nguyễn Thanh Xuân; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 64tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17825
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Nghiên cứu ứng dụng giao tiếp I2C của vi điều khiển PIC chế tạo mô hình điều khiển đèn chiếu sáng trên đường cao tốc. Thiết kế giao diện giám sát và điều khiển sử dụng máy tính / Hồ Ngọc Quang, Nguyễn Tiến Duy, Bùi Đặng Minh ; Nghd.: Lưu Hoàng Minh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 100tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17488
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 9 Nghiên cứu thiết kế hệ thống đóng mở bóng đèn dùng cảm biến chuyển động / Trần Thị Minh Huệ;Nghd.: Nguyễn Phương Lâm . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 59 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16499
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 10 Nội dung và mục đích sử dụng của tài liệu " Danh mục tín hiệu đèn và sương mù NP85" / Tạ Văn Bắc; Nghd.: Ths. Nguyễn Thái Dương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2014 . - 569 tr. ; 30 cm. + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13810
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 11 Quy tắc phòng ngừa đâm va : Bộ môn Cơ sở hàng hải. Khoa Hàng hải . - Hải Phòng : NXB Hàng Hải, 2016 . - 127tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: HH/11111 0001-HH/11111 0110
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.89
 • 12 Quy tắc phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển = The international regulations for preventing collisions at sea, 1972/ Bộ giao thông vận tải . - H. : Giao thông vận tải, 2007 . - 160tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00173-Pd/vv 00177, PD/VV 04412-PD/VV 04421, Pm/vv 03719-Pm/vv 03734, QTDVT 0001-QTDVT 0202
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.89
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/V-book/PDVV%2004412-21%20-%20Quy-tac-phong-ngua-dam-va-tau-thuyen-tren-bien.pdf
 • 13 Thiết kế hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông thành phố đường bộ từ ngã tư Điện Biên Phủ đến Cầu Rào trên cơ sở kỹ thuật bằng PCC / Đào Quốc Khánh; Nghd.: TS Thân Ngọc Hoàn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 1999 . - 115tr. ; 29cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00361
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 14 Tìm hiểu PLC S7-200 CPU224 và màn hình HMI INVT VK043. Đi sâu xây dựng bài toán điều khiển và giám sát đèn giao thông / Nguyễn Thanh Hải; Nghd.: Trần Tiến Lương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 30 tr. ; 30 cm+ 02 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16758, PD/TK 16758
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 15 Trang thiết bị điện tàu 22.500 tấn - Đi sâu thiết kế chế tạo mới hệ thống đèn còi sương mù tự động sử dụng Logo / Đàm Văn Thịnh; Nghd.: Ths. Phan Đăng Đào . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 74 tr. ; 30 cm + 05 BV + 01TBV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09521, PD/TK 09521
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.31
 • 16 Xây dựng hệ thống đèn giao thông đếm ngược sử dụng vi điều khiển 80C51 / Phạm Đình Chiều; Nghd.: Ngô Quốc Vinh . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 52tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12846
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • 17 Xây dựng màn hình điều khiển giám sát sử dụng vi điều khiển cho mô hình đèn giao thông sử dụng PLC Mitsubishi / Bùi Tiến Duy, Tạ Trọng Hữu, Nguyễn Đình Phúc, Nguyễn Minh Tuấn; Nghd.: Trần Tiến Lương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 47 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18251
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 1
  Tìm thấy 17 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :