Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 24 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đánh giá công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động nạo vét duy tu đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường trong hoạt động này / Nguyễn Thị Nương; Nghd.: Ngô Kim Định . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020 . - 68tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 04100
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 2 Đề xuất quy trình công nghệ sản xuất đèn báo hiệu sử dụng năng lượng mặt trời phục vụ bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa / Trần Khánh Toàn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 56tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00912
 • Chỉ số phân loại DDC: 693
 • 3 Evaluating cargo transport by inland waterway through port of Hai Phong joint stock company / Truong Thi Nhung; Nghd.: Hoang Thi Lich . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 40tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18071
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 4 Giải pháp phát triển vận tải thuỷ nội địa trên tuyến Quảng Ninh - Phả Lại / Nguyễn Ngọc Minh; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Chương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 95 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00872
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Hoàn thiện công tác quản lý giao thông đường thủy nôi địa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh / Trần Văn Chiến; Nghd.: TS Nguyễn Văn Khoảng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 119 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02262
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Kinh tế vận chuyển đường thủy nội địa : Dùng cho sinh viên ngành: Kinh tế vận tải thủy . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 83tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.5
 • 7 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý cảng, bến thủy nội địa của Cảng vụ Đường thủy nội địa Tỉnh Quảng Ninh / Vũ Hoàng Diệu; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 105tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03862
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Một số giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý của cảng vụ đường thuỷ nội địa khu vực I tại các cảng, bến thuỷ nội địa / Dương Tiến Dũng; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 96 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00822
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.8068
 • 9 Nâng cao chất lượng công tác quản lý giao thông đường thủy nội địa của công ty cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng / Vũ Trọng Lân; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 81tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03453
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Ngành Đường thủy nội địa Việt Nam: Đổi mới, quyết tâm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao . - 2009 // Tạp chí Giao thông vận tải, Số 4, tr. 12
 • Chỉ số phân loại DDC: 387
 • 11 Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại các cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn quản lý của cảng vụ đường thủy nội địa khu vực I / Đỗ Trung Dũng; Nghd.: Nguyễn Cảnh Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 69 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02206
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 12 Nghiên cứu điều chỉnh qui hoạch tổng thể hệ thống tuyến luồng thuỷ nội địa khu vực đồng bằng Nam Bộ đến năm 2020; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Ngọc . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2007 . - 90 tr ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00578
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 13 Nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch tổng thể hệ thống tuyến luồng đường thuỷ nội địa khu vực đồng bằng Bắc Bộ đến năm 2020 / Đỗ Văn Tiến; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Ngọc . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2007 . - 91 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00600
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 14 Nghiên cứu giải pháp phát triển hệ thống vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Hường . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 58tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01120
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 15 Nghiên cứu một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vận tải và xếp dỡ đường thủy nội địa / Tạ Văn Thanh;Nghd: TS Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng: Tr ĐHHH, 2004 . - 68tr. ; 29cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00352
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 16 Nghiên cứu, đánh giá và đề xuất các giải pháp để hoàn thiện quy hoạch đường thủy nội địa giai đoạn 2020-2030 / Phạm Văn Trung, Phạm Tiến Thành, Nguyễn Huy Hoàng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt nam, 2017 . - 64tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00662
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 17 Phát triển đội tàu container chở hàng khô trên tuyến đường thủy Hải Phòng-Hà Nội / Nguyễn Hồng Phúc . - 2019 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 57, tr.73-77
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 18 Tài liệu học tập luật giao thông đường thuỷ nội địa / Bộ Giao thông Vận tải . - H. : Giao thông vận tải, 2011 . - 216tr. ; 18cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.597
 • 19 Tăng cường công tác quản lý đối với đường thủy nội địa của công ty cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng / Nguyễn Xuân Phát; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 69 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02634
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Tăng cường quản lý nhà nước trong vận tải đường thủy nội địa tại Việt Nam / Hoàng Mạnh Hùng; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 83tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03443
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Thiết kế bản vẽ thi công nạo vét duy tu và nâng cấp hệ thống báo hiệu luồng đường thủy nội địa đoạn tuyến KM 243+000 đến KM 248 +000 trên sông Hồng (thuộc thành phố Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc) / Nguyễn Quốc Anh; Nghd.: Phạm Minh Châu . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 114 tr.; 30 cm + 15 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 17185, PD/TK 17185
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 22 Tổ chức giao nhận lô hàng dầu bằng đường thủy tại Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Trung Dũng / Dương Thùy Linh, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Thùy Dương; Nghd.: Nguyễn Thị Hường . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 71tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18336
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 23 Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý khai thác đường thủy nội địa khu vực Hải Phòng / Lê Thị Mận; Nghd.: Nguyễn Thị Hồng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 87 tr. ; 30 cm + 15 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15779, PD/TK 15779
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 24 Xây dựng hệ thống quản lý bảo hiệu đường thủy nội địa tuyến sông Cầu Km00 - Km35 trên GIS / Nguyễn Thị Huyền; Nghd.: Lê Sỹ Xinh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 96 tr. ; 30 cm + 15 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15780, PD/TK 15780
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 1
  Tìm thấy 24 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :