Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 8 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần đại lý hàng hải Hải Phòng / Nguyễn Thị Duân; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 76tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15088
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty đại lý vận tải quốc tế phía Bắc / Nguyễn Đình Thảo;Nghd.:Đỗ Văn Cương,PTS . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 1999 . - 62 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00046
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.9
 • 3 Nghiên cứu một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đại lý hàng hải tại công ty INLACO Sài gòn-Chi nhánh Hải phòng / Đinh Ngọc Quảng;Nghd.: TS Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng: Tr ĐHHH, 2004 . - 63tr. ; 29cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00353
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 4 Nghiên cứu một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu tại đại lý hàng hải Hải Phòng (VOSA Hải Phòng) / Lê Thị Thu Hà; Nghd.: TS. Đinh Ngọc Viện . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2007 . - 93 tr. ; 30 cm + 1 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00639
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 5 Nghiên cứu một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đại lý Hàng Hải Hải Phòng (VOSA Hai Phong) / Trịnh Hưng;Nghd.: GS.TS Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng.- Trường Đại học Hàng Hải, 2003 . - 75 tr. 29 cm. 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00124
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 6 Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đại lý cho hãng tàu Namsung tại đại lý hàng hải Hải Phòng (Vosa Hải Phòng) / Vũ Chí Hiếu; Nghd.: TS. Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 89 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01052
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Nghiên cứu nâng cao hiệu quả công tác đại lý tàu biển tại các công ty vận tải biển / Đặng Công Xưởng;Nghd.: TS Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng: Trường Đại học Hàng Hải, 1998 . - 66 tr.; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00152
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 8 Tổ chức hoạt động đại lý tàu biển tại Công ty CP Đại lý hàng hải tại Hải Phòng / Đặng Mỹ Duyên, Lượng Ngọc Phương Thảo, Nguyễn Quỳnh Trang; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020 . - 94tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18967
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1
  Tìm thấy 8 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :