Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 9 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Giải tích. Tập 1, Giáo trình lý thuyết và bài tập có hướng dẫn / Nguyễn Xuân Liêm . - H. : Giáo dục, 2004 . - 467 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 03057-Pd/vv 03059, Pm/vv 03275-Pm/vv 03290, SDH/Vv 00307
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 2 Giải tích. Tập 2, Giáo trình lý thuyết và bài tập có hướng dẫn / Nguyễn Xuân Liêm . - H. : Giáo dục, 2004 . - 515 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 03060-Pd/vv 03062, Pm/vv 03291-Pm/vv 03305, SDH/Vv 00308
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 3 Hướng dẫn giải bài tập giải tích toán học/ Đỗ Đức Giáo . - H: Đại Học Quốc Gia , 2001 . - 394 tr.; 17 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02633-Pd/vv 02635, Pm/vv 02410-Pm/vv 02416
 • Chỉ số phân loại DDC: 515.076
 • 4 Lý thuyết phương pháp đạo hàm riêng/ Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Minh Thương . - H.: Khoa học xã hội, 1995 . - 286 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01651
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 5 Phép tính vi phân và tích phân của hàm nhiều biến. Chuỗi số và chuỗi hàm/ Đào Huy Bích, Phan Văn Hạp . - H: Đại học Quốc Gia, 1998 . - 116 tr.; 17 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02639, Pd/vv 02640, Pm/vv 02466-Pm/vv 02473
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 6 Phép tính vi phân và tích phân hàm nhiều biến/ Đặng Huy Ruận, Nguyễn Văn Mậu . - H.: Đại học Quốc Gia, 2002 . - 315 tr.; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02034-Pd/vt 02036, Pm/vt 04359-Pm/vt 04365
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 7 Phương pháp số - thuật toán và chương trình bằng turbo pascal / Trần Văn Minh . - Tái bản lần 3. - H : Giao thông vận tải, 2005 . - 350 tr ; 22 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05687-PD/VV 05691, PM/VV 04672-PM/VV 04676, PPS 0001-PPS 0021, PPS 0024, PPS 0033
 • Chỉ số phân loại DDC: 518
 • 8 Toán học cao cấp. Tập 2, Phép tính giải tích một biến số / Nguyễn Đình Trí (c.b), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh . - Tái bản lần thứ 18. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2014 . - 415tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05807, PM/VV 04712
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 9 Toán học cao cấp. Tập 2, Phép tính giải tích một biến số / Nguyễn Đình Trí chủ biên . - H.: Giáo dục, 1993 . - 386 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00886, Pd/vv 03068-Pd/vv 03072, PD/VV 03376, PD/VV 03491-PD/VV 03500, TOANL2 01823-TOANL2 02335, TOANLT2 00001-TOANLT2 01459, TOANLT2 01461-TOANLT2 01822
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 1
  Tìm thấy 9 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :