Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng / Vũ Đình Linh; Nghd.: Nguyễn Hoài Nam . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03138
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt tại UBND Huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng / Lê Thị Huyền Trang; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 68tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03368
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn của huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương / Nguyễn Bảo Trung; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 89tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03374
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại một số dự án trên địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương / Nguyễn Văn Nghiệp ; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 114tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03091
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Nghiên cứu công tác đấu giá quyền sử dụng đất và giải pháp nâng cao tính hiệu quả trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Kiến Thụy / Vũ Hữu Hiệp; Nghd.: Phạm Văn Trung . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 89tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02669
 • Chỉ số phân loại DDC: 333.1
 • 6 Pháp luật về đấu giá hàng hoá trong thương mại ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Mạnh Cường . - H. : Chính trị quốc gia-Sự thật, 2013 . - 290 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05528, PM/VV 04643
 • Chỉ số phân loại DDC: 343
 • 1
  Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :