Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 372 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 100 lời khuyên đầu tư bất động sản khôn ngoan nhất : Bài học kinh nghiệm từ những chuyên gia bất động sản hàng đầu thế giới / Donald Trump ; Người dịch: Kim Dung.. . - H. : Lao động xã hội, 2015 . - 340 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05171-PD/VV 05174, PM/VV 04572
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.6
 • 2 100 lời khuyên đầu tư bất động sản khôn ngoan nhất : Bài học kinh nghiệm từ những chuyên gia bất động sản hàng đầu thế giới = Trump : The best real estate advice I ever / Donald Trump . - Tái bản lần thứ 3. - H. : Lao động, 2018 . - 355tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06310-PD/VV 06312, PM/VV 04938, PM/VV 04939
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.6
 • 3 11 sách lược tốt nhất để đầu tư chứng khoán thành công / J. Maturi Richard ; Lê Xuân Phương dịch . - H. : Thống kê, 1996 . - 359tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01183, Pd/vt 01184, Pm/vt 03047-Pm/vt 03054
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.6
 • 4 Adjustment in Africa: reforms, results and the road ahead . - Washington : The World bank, 1994 . - 284 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00463, SDH/Lt 00464
 • Chỉ số phân loại DDC: 330.9
 • 5 An overview of international investment : World investment report 2015 / United Nations . - Geneva : United Nations, 2015 . - 218p. ; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.6
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/An%20overview%20of%20international%20investment-world%20investment%20report%202015.pdf
 • 6 Biện pháp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài tại Hải Phòng đến năm 2020 / Tạ Kim Huyền; Nghd.: Đan Đức Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 77 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02965
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thúc đẩy quá trình tái cấu trúc kinh tế thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2021 / Nguyễn Văn Trưởng; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02753
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp đẩy mạnh xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Hải Dương / Trần Thị Hồng Hạnh; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03703
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp hoàn thiện công tác kế toán tại chi nhánh tổng công ty đầu tư nước và môi trường Việt nam tại Hải Phòng / Bùi Thị Thanh Tâm; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 63 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02406
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước Quảng Yên / Nguyễn Thị Hoan; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 95tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03386
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Biện pháp hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước tại Công ty Cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương / Vũ Thị Hoa; Nghd.: Nguyễn Thị Mỵ . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 88tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03919
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Ban Quản lý Dự án Công trình thành phố Hạ Long / Trần Ngọc Cương ; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03340
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của ban quản lý dự án quận Hải An-Tp Hải Phòng / Khoa Kim Trọng; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 73 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02075
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh / Nguyễn Thị Thúy Huyền; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 63tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03901
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án tại công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Hải Phòng / Trần Nhân Hậu; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 75tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02785
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Móng Cái / Dương Mạnh Hà ; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 74tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03816
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư trên địa bàn tp Hải Phòng / Vũ Thị Bích Phượng; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 94tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02868
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc nhà nước Uông Bí / Nguyễn Bích Đào ; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03308
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý xuất nhập khẩu đối với mặt hàng đầu tư tại chi cục hải quan quản lý hàng đầu tư gia công Hải Phòng / Nguyễn Thu Trang; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 81 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02089
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ / Phạm Tuấn Minh; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03589
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình thủy / Hoàng Tuấn Anh ; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 68tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03281
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Biện pháp hoàn thiện công tác thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình từ nguồn NSNN trên địa bàn Huyện Tiên Lãng / Trần Trung Đức; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03929
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Biện pháp hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng / Đỗ Thùy Anh; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 60 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02347
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Biện pháp huy động vốn đầu tư dự án mặt bằng kinh doanh của công ty TNHH tiếp vận Nam Phát / Trần Thị Hương Lan; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 75 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02093
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Biện pháp marketing nhằm thu hút đầu tư vào khu công nghiệp nam Đình Vũ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Sao Đỏ / Nguyễn Thị Minh ; Nghd. : Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03733
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Biện pháp mở rộng sản phẩm cho vay mua ô tô đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam-chi nhánh Móng Cái / Đỗ Đức Ninh; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 93tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03808
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 27 Biện pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng / Trương Đức Chính; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 89 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02311
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nội thành hệ thống kho bạc nhà nước / Đàm Thị Hoa; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 93tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03527
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 29 Biện pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex chi nhánh Quảng Ninh / Nguyễn Đức Minh; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 78tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02764
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp xây lắp tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng / Nguyễn Hoài Nam; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 86 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02355
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Tìm thấy 372 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :