Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 13 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài tại Hải Phòng đến năm 2020 / Tạ Kim Huyền; Nghd.: Đan Đức Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 77 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02965
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Các dòng vốn vào các nước đang phát triển từ 1995 đến nay. / Nguyễn Hồng Nhung . - 2008 // Những vấn đề kinh tế & chính trị thế giới, Số 5(145), tr 44-50
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 3 Đầu tư nước ngoài : Dùng cho sinh viên ngành: Kinh tế ngoại thương . - Hải Phòng: NXB Hàng hải, 2015 . - 75tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 4 Đề xuất các giải pháp huy động và sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực phát triển cảng trong hoàn cảnh cụ thể của thành phố Hải Phòng / Trầm Anh Văn; Nghd.: PGS TS. Đan Đức Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 78 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00677
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 5 Foreign investment and the environment in international law / Jorge Vinuales . - Cambridge : Cambridge university Press, 2012 . - 423p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02174, SDH/LT 02464
 • Chỉ số phân loại DDC: 346
 • 6 Giáo trình quản trị dự án và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - FDI/ Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thành Độ; Nguyễn Thị Hường chủ biên . - H: Thống kê, 2002 . - 322 tr.; 17 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02675, Pd/vv 02676, Pm/vv 02616-Pm/vv 02618
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.6
 • 7 Hoàn thiện công tác quản lý thuế TNDN đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Cục thuế Thành phố Hải Phòng / Đồng Thị Hương Giang; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02759
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Kỹ thuật đầu tư trực tiếp nước ngoài / Võ Thanh Thu, Ngô Thị Ngọc Hiền . - Tái bản lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2011 . - 617tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05612-PD/VT 05614, PM/VT 07972, PM/VT 07973
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.6
 • 9 Một số biện pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp, khu kinh tế Hải Phòng / Đinh Tuấn Phong; Nghd.: PGS.TS Đan Đức Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 79 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02509
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Nghiên cứu những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Hải Phòng / Quản Thị Kim Tuyến;Nghd.; TS Đỗ Văn Cương . - Hải Phòng: Trường Đại học hàng hải, 2003 . - 83 tr.; 29 cm+ 1 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00107
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 11 Những giải pháp thu hút đầu tư nước ngoài vào hoạt động dịch vụ hậu cần cảng tại Hải Phòng giai đoạn từ nay đến năm 2010. / Đào Mạnh Sến; Nghd.: PGS TS. Đan Đức Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 79 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00883
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 12 Tăng cường công tác quản lý thuế TNDN đối với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại cục thuế thành phố Hải Phòng / Hoàng Hồng Hạnh; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 83 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02334
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Thực trạng và các giải pháp nhằm thu hút, nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hải Phòng / Nguyễn Thị Tuyết Mai;Nghd.: TS Phạm Văn Cương . - Hải Phòng: Trường Đại học hàng hải, 2000 . - 76 tr.; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00105
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.67
 • 1
  Tìm thấy 13 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :