Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Cơ sở tính toán để chọn góc nghiêng cần thiết khi doa hoặc đặt nghiêng bạc sau trục chân vịt trong định tâm hệ trục tàu thuỷ = Basis of calculations to choose the necessary angle of declination for boring of angling the aft-bearing of propeller shaft during the time to define the center-line of shaft system / TS. Quản Trọng Hùng . - 2007 // Tạp chí khoa học-công nghệ hàng hải, số 11-12, tr. 52-55
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 2 Định tâm hệ trục chân vịt bằng phương pháp hiện đại / Trương Văn Đạo . - 2013 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 36, tr.11-15
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 3 Nghiên cứu đề ra phương pháp thiết kế và quy trình chế tạo cụm ống bao - bạc trục chong chóng theo công nghệ định tâm và lắp ráp tổ hợp / Phạm Quốc Việt, Quản Trọng Hùng, Trương Tiến Phát . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 35tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00837
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 4 Nghiên cứu phương pháp tính toán định tâm hệ trục tàu thuỷ theo tải trọng gối đỡ bằng phần mềm SAP / Phan Trung Kiên; Nghd.: Lê Viết Lượng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01642
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 5 Nghiên cứu xây dựng mô hình tính toán định tâm hệ trục tàu thủy theo tải trọng gối đỡ / Phan Trung Kiên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 18tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00030
 • Chỉ số phân loại DDC: 620
 • 6 Xác định trị số hiệu chỉnh trong quá trình định tâm hệ trục tàu thuỷ cỡ lớn bằng phương pháp phân tích tải trọng trên gối đỡ / Hà Vũ Hào; Nghd.: TS. Quản Trọng Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2006 . - 92 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00521
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 1
  Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :