Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 163 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp hoàn thiện hoạt động khai thác đội tàu hàng rời của công ty TNHH thương mại Nguyên Phúc / Nguyễn Hoài Anh; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 90 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02018
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu container của công ty TNHH MTV Vận tải biển Đông (BISCO) / Đỗ Ngọc Hiển; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 67 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01991
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty cổ phần dịch vụ vận tải biển Trung Thành / Đỗ Tiến Dũng; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 68 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02007
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty vận tải biển Vinalines giai đoạn 2015-2020 / Phạm Hoài Nam; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 80 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02006
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty vận tải biển Vinalines giai đoạn 2016-2020 / Nguyễn Cảnh Nhật; Nghd.: TS Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 65 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02553
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh đội tàu của công ty vận tải và thuê tàu (VietFracht) giai đoạn 2015 - 2020 / Chu Thị Thu Hà; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 75 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01903
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 7 Cần thiết phát triển đội tàu container Việt Nam tuyến feeder nội địa kết nối cảng đầu mối Cái Mép - Thị Vải / Nguyễn Hữu Hùng . - 2014 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 37, tr.76-80
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 8 Công nghệ mới làm giảm tiêu thụ nhiên liệu cho đội tàu biển / Văn Khang . - 2008 // Tạp chí Hàng hải Việt Nam, Số 6, tr. 30-32
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
 • 9 Công tác tổ chức chuyển đi cho đội tàu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại Transco / Đào Trung Hiệp, Nguyễn Việt Dũng, Nguyễn Thị Thu Trang; Nghd.: Trương Thế Hinh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 75tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17209
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 10 Cơ cấu đội tàu theo độ tuổi / Nguyễn Cảnh Hải . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2018 // Tạp chí Khoa học-Công nghệ Hàng hải, Số 46, tr.113-117
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 11 Đánh giá công tác quản lý thuyền viên và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và khai thác nguồn lực thuyền viên cho công ty cổ phần hàng hải Đông Đô / Vũ Thu Hà; Nghd.: Hồ Thị Thu Lan . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 84 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 11296
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 12 Đánh giá hiện trạng đội tàu biển Việt nam phục vụ triển khai phụ lục VI công ước Marpol 73/78 về kiểm soát ô nhiễm không khí và hiệu quả năng lượng đối với tàu biển tại Việt Nam / Trần Hữu Long, Bùi Đình Hoàn, Ngô Thị Vân Anh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt nam, 2014 . - 48 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00177
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 13 Đánh giá hiệu quả khai thác các tàu được đầu tư theo đề án phát triển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2001-2005 tại công ty cổ phần vận tải biển Việt nam (Vosco) / Nguyễn Mạnh Chiến; Nghd.: TS Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2008 . - 113 tr ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07308
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • 14 Đánh giá hiệu quả khai thác container và tàu container định tuyến tại Công ty Heung - A Shiping chi nhánh Hải Phòng / Phạm Minh Trí, Bùi Đức Cảnh, Phạm Minh Thắng; Nghd.: Trương Thế Hinh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 81tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17203
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 15 Đánh giá kết quả khai thác đội tàu và đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty cổ phần dịch vụ vận tải và thưong mại (Transico) / Nguyễn Ngọc Ly; Nghd.: Lương Nhật Hải . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 77 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10185
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 16 Đánh giá tình hình hoạt động đội tàu hàng khô của Công ty Cổ phần vận tải biển Hoàng Anh giai đoạn 2013 - 2015 / Phạm Thị Thanh Thủy; Nghd.: TS Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 82 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16181
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 17 Đặc trưng kỹ thuật một số tàu biển Việt Nam và đặc điểm khai thác 1 số cảng biển thế giới/ Dương Thị Quý . - H.: Giao thông vận tải, 1993 . - 32 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00284, Pd/vt 00285, Pm/vt 01046-Pm/vt 01048, TBVN 0001-TBVN 0030
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 18 Đầu tư đổi mới đội tàu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại liên doanh Vietsovpetro / Dương Tấn Trường; Nghd.: PGS TS. Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2007 . - 107 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00564
 • Chỉ số phân loại DDC: 331
 • 19 Đề xuất biện pháp hoàn thiện hoạt động khai thác đội tàu hàng rời của Công ty TNHH Tân Bình / Vũ Minh Đức, Đỗ Minh Huyền, Nguyễn Duy Tùng; Nghd.: Hoàng Thị Minh Hằng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 51tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18343
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 20 Đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế các tranh chấp và khiếu nại về hàng hoá phát sinh trong hợp đồng thuê tàu chuyến của công ty Cổ phần vận tải biển Việt Nam / Ngô Văn Cường; Nghd.: Ths. Phạm Việt Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 87 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10223
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 21 Đề xuất một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty cổ phần vận tải biển Vinaship / Vũ Thị Huyền Trang; Nghd.: PGS.TS Phạm Văn Cương . - Hải phòng.: Đại học Hàng hải; 2010
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 09164
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 22 Đề xuất một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả sản xuất khai thác đội tàu của Vosco / Phạm Thị Châu; Nghd.: PGS TS NGƯT. Phạm Văn Cương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 89 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10227
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 23 Đề xuất một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu qủa khai thác đội tàu của Vinaship / Lê Thị Ngọc Ánh; Nghd.: PGS TS. Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 139 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10218
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 24 Đề xuất một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty cổ phần vận tải biển Vinaship / Dương Minh Huệ; Nghd.: Ths. Nguyễn Bích Ngọc . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 135 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10170
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 25 Đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh đội tàu chở dầu thô Việt Nam / Nguyễn Thị Hường . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 47tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00941
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 26 Đề xuất xây dựng trung tâm dịch vụ hậu cần cảng tại khu vực Đình Vũ, Hải Phòng / Dương Trọng Nghĩa; Nghd.: TS. Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 93 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10191
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 27 Định hướng phát triển đội tàu biển đáp ứng yêu cầu của chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và hội nhập quốc tế / Đỗ Xuân Quỳnh . - 2009 // Tạp chí Hàng hải Việt Nam, Số 3, tr 18-19
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 28 Đội tàu vận tải biển Việt Nam - Thực trạng và các biện pháp hỗ trợ / Vũ Trụ Phi . - 2009 // Tạp chí Giao thông vận tải, Số 4, tr. 19, 22
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.2
 • 29 Giải pháp nâng cao năng lực quản lý trang thiết bị cứu hỏa cho đội tàu biển Việt Nam hiện nay / Phạm Văn Luân, Nguyễn Kim Phương . - 2013 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 36, tr.74-78
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 30 Hệ thống hoá quy trình khai thác tàu dầu cho Vosco / Nguyễn Thị Chi; Nghd.: TS. Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 79 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10189
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 1 2 3 4 5 6
  Tìm thấy 163 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :