Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 11 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu container của công ty TNHH MTV Vận tải biển Đông (BISCO) / Đỗ Ngọc Hiển; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 67 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01991
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Hoàn thiện quy trình dịch vụ vận tải container cho đội tàu container của công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam-Vosco / Nguyễn Thị Việt Hạnh; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 68 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02013
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Hợp lý hóa cơ cấu đội tàu container của Vinalines / Nguyễn Cảnh Hải . - 2017 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 49, tr.91-98
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 4 Lập dự án đầu tư đội tàu container khai thác tuyến Hải phòng - Thành phố Hồ Chí Minh cho công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam / Trần Thanh Tùng; Nghd.: Ths.Vũ Lê Ninh . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2008 . - 93 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07314
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.67
 • 5 Liên minh trong vận tải biển - chiến lược tốt nhất cho đội tàu container Việt Nam / Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Minh Đức . - 2012 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 30, tr.86-89
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 6 Nghiên cứu mô hình toán học để áp dụng trong quản lý và khai thác đội tàu vận tải biển Việt Nam / Nguyễn Danh Phương;Nghd.:PTS.Phạm Văn Cương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2000 . - 85 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00055
 • 7 Nghiên cứu sự phát triển đội tàu vận chuyển container của Việt Nam giai đoạn 2000 - 2010 / Nguyễn Đình Trung; Nghd.: PTS. Lý Bách Chấn . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải, 2007 . - 68 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00530
 • Chỉ số phân loại DDC: 387
 • 8 Nghiên cứu việc tối ưu hoá phát triển đội tàu container của Việt Nam trên tuyến Hải Phòng-Hồng Kông-KAOSHUNG / Vũ Thế Bình;Nghd.: PTS Phạm Văn Cương . - HP: Tr ĐHHH, 1997 . - 79 tr.; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00018
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 9 Nghiên cứu xác định nhu cầu vỏ container cho đội tàu container của Vinashin / Nguyễn Viết Hưng; Nghd.: Ths. Dương Thị Quý . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 65 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07280
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.06
 • 10 Phát triển đội tàu container chở hàng khô trên tuyến đường thủy Hải Phòng-Hà Nội / Nguyễn Hồng Phúc . - 2019 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 57, tr.73-77
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 11 Xác định nhu cầu bổ sung đội tàu container cho công ty cổ phần Gemadept giai đoạn 2010-2015 / Phạm Thị Thu Hà; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2008 . - 59 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07304
 • Chỉ số phân loại DDC: 387
 • 1
  Tìm thấy 11 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :