Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 320 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Adaptive control system for marine diesel / Khieu Huu Trien; Nghd.: Starostin Anatoly Costantinovich . - Moscow : Russian Academy of Sciences, 2004 . - 108p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00025
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 2 Analysing the effect of lubricant oil on combustion chamber deposit formation in diesel engines / Pham Van Viet, Luong Cong Nho, Tran Quang Vinh . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2018 // Tạp chí Khoa học-Công nghệ Hàng hải, Số 53, tr.21-25
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 3 Ảnh hưởng của bảo dưỡng kỹ thuật định kỳ đến độ khói của phương tiện cơ giới đường bộ lắp động cơ diesel / Nguyễn Hoàng Vũ . - 2009 // Tạp chí Giao thông vận tải, Số 5, tr. 38-40
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.43
 • 4 Ảnh hưởng của hoàn lưu khí xả tới các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của động cơ diesel tàu thủy / Nguyễn Huy Hào
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 5 Ảnh hưởng của nhiệt độ hầm sấy dầu dừa nguyên chất đến đặc tính phát thải của động cơ diesel / Hoàng Anh Tuấn, Lương Công Nhớ, Nguyễn Lan Hương . - 2015 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 44, tr.63-67
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 6 Bôi trơn xi lanh ở động cơ diesel 2 kỳ / Hoàng Văn Mười . - 2016 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 47, tr.36-40
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 7 Bộ điều chỉnh tốc độ cho động cơ diesel - Máy phát điện dự phòng / Hoàng Đức Tuấn . - 2013 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 36, tr.48-52
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 8 Bộ điều chỉnh vòng quay Woodward / Đặng Văn Uy . - H. : Khoa học kỹ thuật, 2009 . - 187 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: BCVQ 0001-BCVQ 0370, Pd/vt 03192-Pd/vt 03201, PD/VT 06414, Pm/vt 05743-Pm/vt 05762, PM/VT 08746
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 9 Bộ điều khiển tốc độ mờ cho động cơ diesel - máy phát điện dự phòng / Hoàng Đức Tuấn . - 2014 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 38, tr.64-68
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 10 Các giải pháp công nghệ xác định các sai số thành phần trong việc định tâm nhóm piston - biên trong quá trình sửa chữa động cơ diesel / Nguyễn Xuân Phương; Nghd.: TS Quản Trọng Hùng . - Hải Phòng: Đại học hàng hải; 2000 . - 71 tr. ; 29 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00183
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.43
 • 11 Chẩn đoán hư hỏng động cơ diesel tàu thủy dựa trên phân tích kết quả mô phỏng nhiệt động học. / Nguyễn Danh Thọ, Ngô Ngọc Lân, Đinh Vương Quý . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt nam, 2014 . - 42 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00095
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 12 Chuyển đổi các động cơ diesel tàu thủy cỡ nhỏ sáng sử dụng nhiên liệu CNG nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường / Phạm Hữu Tân . - 2012 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 29, tr.61-65
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 13 Cơ sở lý thuyết tàu ngầm : Теория подводных основ (OchoBbI TeopNN) / H.H. Ефимьев . - Москва (Moscow) : Военное издательство Министерства обороны СССР, 1965 . - 382p
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/Tieng%20Nga%202019.1.pdf
 • 14 Diesel Engine 1 . - Hải Phòng: NXB Hàng hải, 2016 . - 73p. ; 27cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 15 Diesel engine and fuel system repair / John F. Dagel . - 5th. ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, 2002 . - 832p. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00076
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2000076%20-%20Diesel%20engine%20and%20fuel%20system%20repair%20fifth%20edition.pdf
 • 16 Diesel engine combustion simulator comlex : Version 4 / IEM Co., Ltd . - Tokyo : Toyosu Koto-ku,201? . - 46p
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Diesel%20engine%20combustion%20simulator%20comlex%20version%204.pdf
 • 17 Diesel engine combustion simulator comlex IEM-MEDUSA / IEM Co., Ltd . - Tokyo : Toyosu Koto-ku,201? . - 10p
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Diesel%20engine%20combustion%20simulator%20comlex%20IEM-MEDUSA.pdf
 • 18 Diesel engine combustion simulator comlex IEM-MEDUSA : Operation Instruction / IEM Co., Ltd . - Tokyo : Toyosu Koto-ku,201? . - 7p
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Diesel%20engine%20combustion%20simulator%20comlex%20IEM-MEDUSA%20Operation%20Instruction.pdf
 • 19 Diesel engine combustion simulator comlex M : Instruction Manual / IEM Co., Ltd . - Tokyo : Toyosu Koto-ku,201? . - 52p
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Diesel%20engine%20combustion%20simulator%20comlex%20M_%20Instruction%20Manual.pdf
 • 20 Diesel engine combustion simulator comlex M : Operaton Instruction / IEM Co., Ltd . - Tokyo : Toyosu Koto-ku,201? . - 18p
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Diesel%20engine%20combustion%20simulator%20comlex%20M%20_Operaton%20Instruction.pdf
 • 21 Diesel engine combustion simulator comlex V : Instruction Manual / IEM Co., Ltd . - Tokyo : Toyosu Koto-ku,201? . - 36p
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Diesel%20engine%20combustion%20simulator%20comlex%20V%20_%20Instruction%20Manual.pdf
 • 22 Diesel engine combustion simulator comlex V : Operation Instruction / IEM Co., Ltd . - Tokyo : Toyosu Koto-ku,201? . - 12p
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Diesel%20engine%20combustion%20simulator%20comlex%20V%20-%20Operation%20Instruction.pdf
 • 23 Diesel generator handbook / L.L.J. Mahon . - Oxford : Elsevier, 2004 . - 644 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00980, SDH/Lt 00981
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.43
 • 24 Diesel sinh học - tiềm năng ứng dụng trên các động cơ diesel tàu thủy ở Việt Nam / Đặng Văn Uy, Trần Thế Nam . - 2010 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 24, tr.103-108
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 25 Diesel tàu thủy 1/ Lê Viết Lượng . - Hải Phòng: NXB Hàng Hải, 2016 . - 228tr. ; 27cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 26 Diesel tàu thủy 2/ Lê Viết Lượng biên soạn . - Hải Phòng : NXB Hàng Hải, 2016 . - 179tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: HH/12305 0001-HH/12305 0015
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 27 Diesel technology : Fundamentals, service, repair / Andrew Norman . - 8th ed. - Tinley Park : Goodheart - Willcox Company, 2007 . - 640p. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03215
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.43
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/SACH%20TV%20SO%20HOA/English/SDHLT%2003215%20-%20Diesel%20technology.pdf
 • 28 Dự báo các chỉ tiêu kinh tế và nồng độ các chất gây ô nhiễm trong khí xả của động cơ diesel tàu thủy khi sử dụng nhiên liệu sinh học bằng mạng Nơron nhân tạo / Lê Huy Thanh; Nghd.: Phạm Hữu Tân . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 76tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03419
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 29 Đánh giá ảnh hưởng của chế độ khai thác đến hiệu suất của tuabin tăng áp trang bị trên động cơ diesel tàu thủy / Lê Văn Điểm, Nguyễn Mạnh Chiều . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 22tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00864
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 30 Đánh giá ảnh hưởng của một số thông số điều chỉnh đến các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của động cơ diesel / Lê Hoài Đức, Nguyễn Bá Thiện . - 2009 // Tạp chí Giao thông vận tải, Số 4, tr. 38-40
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.43
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  Tìm thấy 320 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :