Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Điều khiển động cơ không đồng bộ Rotor lồng sóc tựa theo từ thông Rotor với phương pháp điều chế vector không gian / Nguyễn Tiến Ban; Nghd.: TS Thân Ngọc Hoàn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 1999 . - 84tr. ; 29cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00377
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 2 Khảo sát đặc điểm ổn định của cấu trúc điều khiển động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc có tách kênh trực tiếp khi thực hiện dưới điều kiện thời gian thực / Vũ Văn Kiên; Nghd.;PGS.TS Lưu Kim Thành . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2012 . - 61 tr. ; 30 cm. + 05 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 11105, PD/TK 11105
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 3 Nghiên cứu mô phỏng hệ thống khởi động mềm cho động cơ không đồng bộ / Trần Thị Phương Thảo; Nghd.: TS Lưu Kim Thành . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2004 . - 79tr. ; 29cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00375
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 4 So sánh một số đặc tính kỹ thuật trên cơ sở mô phỏng hệ thống truyền động điện xoay chiều nạp từ bộ điều chỉnh điện áp 3 pha / Đào Bá Bình; Nghd: TS Thân Ngọc Hoàn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 1999 . - 61tr. ; 29cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00360
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :