Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đại số và hình học giải tích / Đào Huy Bích, Phan Văn Hạp . - H: Đại học Quốc Gia, 1998 . - 109 tr.; 17 cm
  • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02646-Pd/vv 02648, Pm/vv 02556-Pm/vv 02562
  • Chỉ số phân loại DDC: 515
  • 2 Precalculus: Funtions and Graphs/ Ziegler,Michael . - WCB: MC Graw - Hill, 1999 . - 740 tr; 28 cm
  • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 02235, Pd/Lt 02236
  • Chỉ số phân loại DDC: 510
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :