Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 60 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 "Đối đầu" nơi công sở / Kelly McDonald ; Thanh Vân dịch . - Tp. Hồ Chí Minh : Lao động, 2017 . - 215tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07117, PD/VV 07118, PM/VV 05460-PM/VV 05462
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.3
 • 2 21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo = The 21 irrefutable laws of leadership / John C. Maxwell ; Đinh Việt Hoà dịch . - H. : Lao động, 2016 . - 315tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06324-PD/VV 06326, PM/VV 04932, PM/VV 04933
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 3 Beginning Android application development / Wei-Meng Lee . - Indianapolis, IN : Wiley Pub., 2011 . - xx, 428p. : illustrations (some color) ; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 005.1 22
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Beginning-android-application-development_Wei-Meng-Lee_2011.pdf
 • 4 Con đường lập nghiệp của Mã Hoá Đằng / Bành Chinh, Điền Húc Phượng ; Hồ Tiến Huân dịch . - Thanh Hóa : NXB. Thanh Hóa, 2018 . - 230tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06617, PD/VV 06618, PM/VV 05018
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 5 Contemporary strategy analysis : Text only / Robert M.Grant . - 8th ed. - United Kingdom : Wiley, 2013 . - 460p. ; 26cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02458, SDH/LT 02459
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 6 Corporate information strategy and management: Text and cases / Lynda M. Applegate, Robert D. Austin, F. Warren McFarlan . - 7th ed. - Boston; McGraw-Hill, 2007 . - 657 tr. ; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00416
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 7 Engineering effective decision support technologies : New models and applications / Daniel J. Power editor . - Hershey, Pa. : IGI Global (701 E. Chocolate Avenue, Hershey, Pennsylvania, 17033, USA), ©2013 // IGI Global e-books, 1 online resource (281 pages)
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/IGI-Global-Engineering-and-Maritime/161.%20Engineering%20Effective%20Decision%20Support%20Technologies%20New%20Models%20and%20Applications.pdf
 • 8 Essentials of negotiation / Roy J.Lewicki, David M.Sauders, Bruce Barry . - 5th edition. - New York. : Mc Graw Hill, 2011 . - 290p ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02275, SDH/LT 02276
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 9 Giáo trình MCSE SQL Server 6.5. Tập 1, Quản trị và điều hành Nguyễn Tiến, Phạm Xuân Hường, Nguyễn Văn Hoài . - H. : Giáo duc, 1998 . - 711 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Vv 00296
 • Chỉ số phân loại DDC: 005.75
 • 10 Giáo trình nguyên lý hệ điều hành / Hồ Đắc Phương . - Tái bản lần thứ nhất. - H.: Giáo dục Việt Nam, 2010 . - 271tr. ; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 005.4
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/GT-nguyen-ly-he-dieu-hanh_-2010_ho-dac-phuong.pdf
 • 11 Giáo trình nguyên lý hệ điều hành : Dùng trong các trường THCN / Đặng Tùng Vũ . - H.: NXB. Hà Nội, 2005 . - 163tr. ; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 005.4
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/GT-nguyen-ly-he-dieu-hanh-dang-vu-tung_2005.pdf
 • 12 Handbook of research on managerial strategies for achieving optimal performance in industrial processes / Giner Alor-Hernández, Cuauhtémoc Sánchez-Ramírez, Jorge Luís Garcia-Alcaraz editors . - 1 online resource (PDFs (674 pages) :) illustrations
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/IGI-Global-Engineering-and-Maritime/73.%20Handbook%20of%20Research%20on%20Managerial%20Strategies%20for%20Achieving%20Optimal%20Performance%20in%20Industrial%20Processes.pdf
 • 13 Hệ điều hành Windows NT/ Nguyễn Văn Hùng, Bùi Văn Thanh, Nguyễn Quang Hà . - H.: Giao thông vận tải, 1999 . - 708 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01320, Pm/vt 03366-Pm/vt 03369
 • Chỉ số phân loại DDC: 005.26
 • 14 How to cheat at microsoft vista administration / Jan Kanclirz, Pawan K. Bhardwaj, Larry Chaffin . - Burlington; Syngress, 2007 . - 460 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00391
 • Chỉ số phân loại DDC: 005.4
 • 15 How to use Linux / Bill Ball . - Indianapolis, Ind. : Sams : McMillan, 1999 . - 323 tr. : col. ill. ; 26 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01793
 • Chỉ số phân loại DDC: 004.6
 • 16 Introduction to control systems / D.K. Anand . - 3rd ed. - Oxford : Butterwoth-Heinemann, 1995 . - 742 tr. ; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00123
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/Introduction%20to%20control%20systems.pdf
 • 17 Khoảng cách từ nói đến làm = The knowing doing gap : Các doanh nghiệp thông minh đã biến lý thuyết thành hành động như thế nào? / Jeffrey Pfeffer, Robert I. Sutton ; Nguyễn Phương dịch . - H. : Lao động - Xã hội, 2013 . - 359tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 03926-PD/VV 03930, PD/VV 05119-PD/VV 05122, PM/VV 04508
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 18 Lãnh đạo bằng câu hỏi : Tìm giải pháp và lãnh đạo hiệu quả thông qua câu hỏi = Leading with questions : How leaders find the right solutions by knowning what to ask / Michale J. Marquardt ; Trần Thị Bích Nga dịch . - Tp. Hồ Chí Minh : Thế giới : Saigonbooks, 2018 . - 295tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07139, PD/VV 07140, PM/VV 05599, PM/VV 05600
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 19 Lean Six Sigma approaches in manufacturing, services, and production / Edem G. Tetteh, Benedict M. Uzochukwu editors . - 2015 . - 1 online resource (PDFs (343 pages).)
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/IGI-Global-Engineering-and-Maritime/128.%20Lean%20Six%20Sigma%20Approaches%20in%20Manufacturing,%20Services,%20and%20Production.pdf
 • 20 Management information systems for the information age / Stephen Haag, Maeve Cummings, Donald J. McCubbrey . - 5th ed. - Boston; McGraw-Hill, 2005 . - 554 tr. ; 30 cm + 01 CD Rom
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01650
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 21 Microsoft frontpage 2003: Plus series / Ann Willer . - Boston : Mc Graw Hill, 2005 . - 82 tr ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01069
 • Chỉ số phân loại DDC: 004.6
 • 22 Modern operating systems / Andrew S. Tanenbaum, Herbert Bos . - 4th ed. - Boston : Pearson, 2015 . - xxvi, 1101pages : illustrations ; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 005.43 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Modern-operating-systems_4ed_A.Tanenbaum_2015.pdf
 • 23 Negotiation analysis : The science and art of collaborative decision making / Howard Raiffa, John Richardson, David Metcalfe . - England : The Belknap Press, 2002 . - 548p. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: PM/LT 06866, SDH/LT 02189
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 24 Nghiên cứu một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý (MIS) trong quản lý và điều hành sản xuất tại cảng Hải Phòng / Vũ Ngọc Lâm; Nghd.: TS. Đặng Văn Hưng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 110 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00812
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Nguyên lý hệ điều hành : Dùng cho sinh viên ngành: Công nghệ Thông tin . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 198tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 005.4
 • 26 Nhà điều hành công ty giày 188-Nam Định / Phùng Anh Đức, Nguyễn Đình Tuấn, Đoàn Trần Hiếu; Nghd.: Phạm Ngọc Vương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 278tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17671
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 27 Nhà lãnh đạo 360 độ = The 360 Leader / John C. Maxwell ; Đặng Oanh, Hà Phương dịch . - H. : Lao động - xã hội, 2013 . - 435tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 03726-PD/VV 03730
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 28 Nhập môn hệ điều hành linux/ Nguyễn Quang Huy, Đinh Lan Anh; Nguyễn Thanh Thuỷ chủ biên . - H: Khoa học kỹ thuật, 2000 . - 214 tr.; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02086, Pd/vt 02087, Pm/vt 04196-Pm/vt 04198
 • Chỉ số phân loại DDC: 004
 • 29 NLP for business success : how to master neuro-linguistic programming / Andrew Bradbury . - London : Kogan Page, 1997 . - 12 p. : ill. ; 22 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00533
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 30 Operating system concepts / Abraham Silberschatz, Peter Baer Galvin, Greg Gagne . - 9th ed. - Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2013 . - xxii, 919pages : illustrations ; 26cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 005.4/3 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Operating-system-concepts_9ed_Abraham-Silberschatz_2013.pdf
 • 1 2
  Tìm thấy 60 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :