Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 10 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đề xuất cải tiến bộ điều khiển động cơ máy ép đùn dây chuyền sản xuất ống nhựa của nhà máy nhựa Tiền phong-Hải phòng / Lê Kim Hoàn; Nghd.: TS Phạm Ngọc Tiệp . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2003 . - 68 tr. ; 29 cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00384
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 2 Điều khiển động cơ không đồng bộ Rotor lồng sóc tựa theo từ thông Rotor với phương pháp điều chế vector không gian / Nguyễn Tiến Ban; Nghd.: TS Thân Ngọc Hoàn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 1999 . - 84tr. ; 29cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00377
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 3 Engine control console . - 2015 . - 96p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02569
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • File đính kèm
 • 4 Engine modeling and control : Modelling and electronic management of internal combustion engines / Rolf Isermann . - Berlin : Springer, 2014 . - 637p. ; 23cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03924
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.43 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003924%20-%20Engine%20Modeling%20and%20Control.pdf
 • 5 Nghiên cứu cấu trúc điều khiển động cơ một chiều và khảo sát đặc tính dựa trên KIT thực nghiệm trong phòng thí nghiệm / Vũ Hoàng Hiệp; Nghd.: Phạm Tâm Thành . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 54 tr. ; 30 cm + 02 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15960, PD/TK 15960
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 6 Nghiên cứu hệ thống điều khiển động cơ không đồng bộ Rotor lồng sóc dựa trên nguyên lý thụ động / Đoàn Ngọc Trìu; Nghd.: TS. Thân Ngọc Hoàn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 71 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01098
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 7 Nghiên cứu hệ truyền động xoay chiều điều khiển thang máy / Nguyễn Thế Cương; Nghd.: TS. Phạm Ngọc Tiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 79 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00963
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 8 Nghiên cứu thiết kế module ghép nối máy tính điều khiển động cơ bước / Nguyễn Thành Công; Nghd.: Ths. Lưu Hoàng Minh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 64 tr. ; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09726, PD/TK 09726
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 9 Nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển động cơ Diesel lai máy phát của hãng KYOSAN bằng PLC / Hồ Vân, Lê Quang Vinh ; Nghd.: Hứa Xuân Long . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 59tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18761
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 10 Thiết kế bộ điều khiển động cơ bước sử dụng vi điều khiển có ghép nối máy tính / Phạm Quang Hiệp; Nghd.: PGS.TS.Lưu Kim Thành . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 71 tr. ; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09775, PD/TK 09775
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 1
  Tìm thấy 10 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :