Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra và xử lý trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo / Nguyễn Quang Huệ . - H. : Lao động, 2006 . - 867 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02831-Pd/vt 02834, SDH/Vt 00917
 • Chỉ số phân loại DDC: 344
 • 2 Điều tra thăm dò dư luận/ Từ Điển . - H.: Thống kê, 1996 . - 148 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01549, Pd/vv 01550, Pm/vv 00707
 • Chỉ số phân loại DDC: 301
 • 3 Lao động-việc làm ở Việt Nam(1996-2003) . - H. : Lao động xã hội, 2004 . - 448tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02560, Pm/vt 04666
 • Chỉ số phân loại DDC: 331.12
 • 4 Nghiên cứu xã hội về môi trường = Social studies of environment : Tài liệu chuyên khảo kết quả điều tra các vấn đề xã hội về môi trường / Vũ Cao Đàm chủ biên . - H. : Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 2009 . - 335tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 07020, PM/VT 09457
 • Chỉ số phân loại DDC: 304
 • 5 TKBVTC Viện điều tra quy hoạch rừng 10 tầng Kim Bảng - Hà Nam / Nguyễn Trung Hiếu; Nghd.: Nguyễn Xuân Lộc, Phạm Ngọc Vương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 203 tr. ; 30 cm + 20 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 17143, PD/TK 17143
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 6 Trong tận cùng hang ổ: phóng sự điều tra / Đỗ Doãn Hoàng . - H. : Thông tấn, 2019 . - 350tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 07054, PD/VT 07055, PM/VT 09557, PM/VT 09558
 • Chỉ số phân loại DDC: 895.922
 • 7 Tư liệu kinh tế - xã hội chọn lọc từ kết quả 10 cuộc điều tra quy mô lớn 1998 - 2000 / Tổng cục thống kê . - H: Thống kê , 2001 . - 1161 tr.; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02058-Pd/vt 02060, Pm/vt 04394, Pm/vt 04395
 • Chỉ số phân loại DDC: 310
 • 1
  Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :