Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Nghiên cứu chế tạo mô hình băng tải đếm - phân loại sản phẩm điều khiển bằng PLC S7 - 200 và điện khí nén / Đồng Văn Ngọc; Nghd.: PGS TS. Lưu Kim Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 81 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00908
 • Chỉ số phân loại DDC: 670.42
 • 2 Nghiên cứu tổng quan hệ thống điều khiển kết hợp điện-khí nén. Xây dựng mô hình thí nghiệm điều khiển khí nén ứng dụng PLC S7-300 / Vũ Văn Dũng; Nghd.: Đặng Hồng Hải, Phạm Tuấn Anh . - Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 2008 . - 79 tr. ; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: Pd/BV 08159, Pd/Tk 08159
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 3 Nghiên cứu và xây dựng mô hình hệ thống điều khiển khí nén và điện - khí nén trong phòng thí nghiêm / Đào Văn Quân, Nguyễn Minh Hiếu, Trịnh Quang Thành Công; Nghd.: Vũ Thi Thu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 56tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18750
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 4 Thiết kế hệ thống giám sát cho mô hình thí nghiệm điện - khí nén. / Trần Văn Thụ; Nghd.: Đặng Hồng Hải, Vũ Thị Thu . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 55 tr. ; 30 cm + 06BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14671, PD/TK 14671
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 5 Xây dựng mô hình thí nghiệm điện khí nén. / Trần Quang Hùng; Nghd.: Vũ Thị Thu, Đặng Hồng Hải . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - tr. ; 30cm+ BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14670, PD/TK 14670
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 1
  Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :