Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 228 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6 7 8
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 An Introduction to Sonar Systems Engineering / Lawrence J. Ziomek, Department of Electrical and Computer Engineering Naval Postgraduate School, Monterey, California . - First edition. - Boca Raton, Fla. : CRC Press Taylor & Francis, 2017 . - xvii, 675 pages : illustrations ; 26 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03894
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.389/5 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003894%20-%20An%20Introduction%20to%20Sonar%20Systems%20Engineering.pdf
 • 2 Bàn điều khiển buồng máy tàu 1700 TEU đi sâu nghiên cứu giải pháp thay thế các bộ điều khiển các bơm / Đồng Văn Hùng; Nghd.: Tống Lâm Tùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 66tr. ; 30cm+ 05 BV+TBV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14362, PD/TK 14362
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 3 Cơ sở lý thuyết điều khiển tự động / Nguyễn Văn Hòa . - In lần thứ 3 có chỉnh sửa. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2006 . - 215tr. ; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/Co-so-ly-thuyet-dieu-khien-tu-dong_Nguyen-Van-Hoa_2006.pdf
 • 4 Điều khiển DFIG làm chức năng máy phát đồng trục trong trạm phát điện tàu thủy dựa trên nguyên lí hệ phẳng / Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Tiến Ban . - 2012 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 29, tr.41-46
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 5 Engineering electrodynamics : Electric machine, transformer, and power equipment design / Janusz Turowski, Marek Turowski . - Boca Raton : CRC Press, 2014 . - 536p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02225, SDH/LT 02542, SDH/LT 03028, SDH/LT 03564
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2002225,%20SDHLT%2002542,%20SDHLT%2003028%20-%20Engineering%20electrodynamics.pdf
 • 6 Giáo trình máy vô tuyến điện hàng hải 2 / Trần Thanh Bình c.b ; Bùi Thanh Huân hiệu đính . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2014 . - 201tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: HH/11207 0001-HH/11207 0147
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 7 Guide to ship repair estimates (in man hour) / Don Butker . - Amsterdam : Elsevier, 2003 . - 95 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00347, SDH/LV 00348
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/guide%20to%20ship%20repair%20estimates.pdf
 • 8 Hệ thống điện tự động máy phụ và an toàn tàu thủy / Vương Đức Phúc, Nguyễn Tất Dũng . - Hải Phòng : Nxb. Hàng hải, 2018 . - 208tr. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06821, PD/VT 06822
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 9 Hệ thống năng lượng điện tàu ALS Albatross.Đi sâu tính toán công suất trạm phát và lựa chọn máy phát điện / Bùi Việt Hùng; Nghd.: Bùi Thanh Sơn . - Hải phòng; Đại học Hàng hải;i 2010 . - 89 tr. ; 30 cm. + 05 BV +TBV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 08261, PD/TK 08261
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 10 Hệ thống tự động tàu thủy . Tập 1/ Hoàng Đức Tuấn, Đinh Anh Tuấn, Nguyễn Tất Dũng . - Hải phòng : NXB Hàng hải, 2014 . - 239tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 07165
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 11 Hệ thống tự động tàu thủy 2 . - Hải Phòng: NXB Hàng hải, 2016 . - 193tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 12 Hệ thống tự động tàu thủy 2 / Vương Đức Phúc, Nguyễn Tất Dũng ; Lưu Kim Thành hiệu đính . - Hải Phòng : Nxb. Hàng hải, 2018 . - 162tr. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06825, PD/VT 06826
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 13 Hướng dẫn áp dụng hệ thống qui phạm tàu biển 2003: Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép. T.1, Phần 3+4: Hệ thống máy tàu, trang bị điện / Đăng kiểm Việt Nam . - H. : Knxb, 2003 . - 198tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/vt 05585, Pm/vt 05586
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 14 Khai thác và lắp đặt các hệ thống điện tàu thủy / Đào Minh Quân, Bùi Văn Dũng; Đinh Anh Tuấn hiệu đính . - Hải Phòng: NXB Hàng Hải, 2016 . - 187tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 15 Lựa chọn cáp điện cho mô hình trạm phát điện tàu thủy / Đào Minh Quân . - 2016 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 45, tr.47-50
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 16 Lý thuyết điều khiển tự động / Bộ môn Tự động hóa hệ thống điện. Khoa Điện - Điện tử . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2016 . - 84tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: HH/13404 0001
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 17 Marine amateur radio : Selection, installation, licensing and use . - New York : Mc Graw-Hill, 2005 . - 121p. ; 23cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01421
 • Chỉ số phân loại DDC: 384.5
 • 18 Marine electrical equipment and practive / H.D. McGeorge . - 2nd ed. - Oxford: Butterworth-Heineman, 2000 . - 162 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lv 00028
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 19 ME remote control system trainer : Operation manual : BMS-2000 III ME / Mítsui-man . - KNxb : MSR, 2014 . - 306p
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Me%20remote%20control%20system%20trainer.pdf
 • 20 Mô hình hệ thống điều khiển tự động toàn phần trạm phát điện tàu thủy / Hoàng Đức Tuấn, Đinh Anh Tuấn, Nguyễn Khắc Khiêm . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2017 // Tạp chí Khoa học-Công nghệ Hàng hải, Số 51, tr.29-33
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 21 Mô hình mô phỏng hoạt động máy phát điện tàu thủy ở chế độ công tác độc lập / Đỗ Khắc Tiệp, Vương Đức Phúc . - 2016 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 45, tr.22-25
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 22 Mô phỏng hệ thống tự động điều khiển cụm diesel - máy phát điện tàu thủy sử dụng công nghệ điều khiển mờ. / Phạm Anh Đức; Nghd.: PGS.TS. Lê Văn Học . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 98 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01750
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 23 Navigation workbook 1210 Tr / David Burch, Larry Brandt . - USA : Starpath, 2014 . - 100p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03604
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.8
 • 24 Nghiên cứu các quá trình trong hệ thống điện tàu thủy / L.P. Veterenikov . - Leningrad : NXB. Đóng tàu Leningrad, 1975 . - 374p. ; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/Nghien-cuu-cac-qua-trinh-trong-he-thong-dien-tau-thuy_Veretenikov-L.P..pdf
 • 25 Nghiên cứu nâng cao chất lượng hệ thống trạm phát điện tàu thủy / Nguyễn Tiến Ban; Nghd.: Thân Ngọc Hoàn , Nguyễn Văn Liễn . - H. : Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2004 . - 164tr. ; 29cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00007
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/THIET%20KE%20-%20LUAN%20VAN/LUAN%20AN%20TIEN%20SI%20-%20FULL/SDHTS%2000007%20-%20NGUYEN%20TIEN%20BAN-10p.pdf
 • 26 Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết mạng nơron trong chẩn đoán hỏng hóc trạm điện năng tàu thủy / Đặng Đình Tiệp; Nghd.: TS. Thân Ngọc Hoàn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2007 . - 62tr. ; 30cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00540
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 27 Nghiên cứu ứng dụng PLC điều khiển hoà đồng bộ tự động trạm phát điện tàu thuỷ / Trần Hữu Dũng; Nghd.: TS Lưu Kim Thành . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2005 . - 73 tr. ; 30 cm + 01 Tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00472
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 28 Nghiên cứu và chế tạo module quản lý nguồn-PMS cho hệ thống điện tàu thủy / Đinh Anh Tuấn, Nguyễn Tất Dũng, Nguyễn Thanh Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 33 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00516
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 29 Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát dao động cho tổ hợp diesel-máy phát điện tàu thủy / Lại Huy Thiện, Đỗ Đức Lưu, Đinh Anh Tuấn . - 2015 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 42, tr.23-27
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 30 Practical marine electrical knowledge / Dennis T. Hall . - Witherloy, 1999 . - 223p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01047
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/Practical%20Marine%20Elecrical%20Knowledge.pdf
 • 1 2 3 4 5 6 7 8
  Tìm thấy 228 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :