Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 34 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Ảnh hưởng của hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) tới lĩnh vực chăn nuôi của Việt Nam / Mạc Minh Tâm, Nguyễn Khánh Linh, Phạm Thị Hương Giang; Nghd.: Bùi Thị Thanh Nga . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 71tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17858
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 2 Ảnh hưởng của mặt thoáng tự do chất lỏng trong các két chứa không đầy đến ổn định tàu / Đinh Xuân Mạnh . - 2019 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 59, tr.85-89
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 3 Ảnh hưởng xâm thực cánh tàu ngầm đến đặc tính lực cản-lực nâng / Phạm Văn Duyền . - 2019 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 57, tr.63-66
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.82
 • 4 Determination of factors affecting on selection outsourcing provider at Kestrels logistics / Đinh Cao Tuấn; Nghd.: Nguyen Thi Le Hang . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 50tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18135
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 5 Đánh giá ảnh hưởng của độ chúi đến lực cản tàu / Đậu Ngọc Bình; Nghd.: Trần Ngọc Tú . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 60tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03417
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 6 Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ tại xí nghiệp xếp dỡ Tân cảng-Hải Phòng / Lê Sơn Tùng . - 60tr.; 30cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00115
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 7 Đánh giá xu hướng ảnh hưởng của dầu, kim loại nặng tới môi trường nước và trầm tích ở cửa biển Đồ Sơn từ năm 1999 đến nay / Trần Quốc Tuấn; Nghd.: Bùi Thị Thu Hà . - Hải phòng; Đại học Hàng hải; 2010 . - 50 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 09096
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 8 Environmental impacts of port operations in Cai Lan international container terminal(CICT) / Doan Tien Dung; Nghd.: Hoang Thi Lich . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 54tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18077
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 9 Evaluating the impacts of shipbuilding to the environment:case study of damen Song Cam shipyard / Dam Minh Phuc; Nghd.: Hoang Thi Lich . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 42tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18070
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 10 Khái niệm hạnh phúc và những nhân tố ảnh hưởng đến hạnh phúc / Trần Việt Dũng . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2017 // Tạp chí Khoa học-Công nghệ Hàng hải, Số 50, tr.99-104
 • Chỉ số phân loại DDC: 100
 • 11 Mô phỏng chuyển động của tàu khi có các yếu tố khí tượng thuỷ văn tác động / Mai Xuân Hương; Nghd.: TS. Lê Ngọc Hưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2004 . - 64 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00445
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 12 Một số đề xuất thúc đẩy sự phát triển của ngành thủy sản Việt Nam trước ảnh hưởng của hiệp định thương mại tự do Việt nam - EU (EVFTA) / Ngô Hương Giang, Nguyễn Mỹ Hoa, Đoàn Thu Thảo; Nghd.: Nguyễn Quỳnh Trang . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 51tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18400
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 13 Natural conditions and their effects on economic development of ports: port of HaiPhong joint stock company case study / Nguyen Bich Hao; Nghd.: Hoang Thi Lich . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 40tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18084
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 14 Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường biển đến cự ly hoạt động của các thiết bị thủy âm / Bùi Văn Giao . - 2012 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 32, tr
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 15 Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến chất lượng khai thác của tổ hợp tuabin khí trên các tàu quân sự / Lê Văn Điểm, Phan Anh Đức . - 2012 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 29, tr.23-27
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 16 Nghiên cứu ảnh hưởng của dao động tác động đến cơ thể người / Nguyễn Hữu Dĩnh, Lê Thị Thùy Dương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 49tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00731
 • Chỉ số phân loại DDC: 500
 • 17 Nghiên cứu ảnh hưởng của đồng Bitcoin đến tình hình tài chính của Việt Nam / Nguyễn Thị Hà; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 57tr; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13213
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 18 Nghiên cứu ảnh hưởng của khí thực đến đường tràn của công trình giếng tháo lũ / Phạm Thị Ngà, Nguyễn Hoàng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 30tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00920
 • Chỉ số phân loại DDC: 693
 • 19 Nghiên cứu ảnh hưởng của thi công hố đào sâu đến công trình lân cận / Vũ Khắc Điệp; Nghd.: TS Nguyễn Thanh Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 76 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02458
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 20 Nghiên cứu các nhân tố kinh tế ảnh hưởng đến tổng lượng hàng container thông qua cảng Việt nam / Phạm Thị Thu Hằng . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2018 // Tạp chí Khoa học-Công nghệ Hàng hải, Số 46, tr.117-120
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 21 Nghiên cứu mô phỏng độ dạt ngang của tàu Container 28.000DWT trên luồng do người điều khiển tạo ra dưới ảnh hưởng của yếu tố gió / Nguyễn Xuân Thịnh; Bùi Minh Thu . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 52tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01104
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 22 Nghiên cứu một số giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực tới động cơ diesel tàu thủy khi sử dụng nhiêu liệu lưu huỳnh thấp / Trần Tiến Anh, Nguyễn Hữu Thư . - 2019 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 59, tr.22-26
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 23 Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các thành phần trong hơi dầu nhờn và hydro khi được đưa và đường nạp đến đặc tính của động cơ diesel / Nguyễn Tuấn Anh . - 2019 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 59, tr. 27-31
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 24 Nghiên cứu sự ảnh hưởng của lỗ thủng trong sàn nhà dân dụng / Nguyễn Tiến Thành, Đỗ Quang Thành, Nguyễn Thanh Tùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt nam, 2016 . - 30 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00527
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 25 Nghiên cứu sự ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm đến đặc tính của cảm biến MQ136 / Nguyễn Thị Thủy; Nghd.: Trần Thị Phương Thảo . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 49 tr. ; 30 cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15444, PD/TK 15444
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 26 Nghiên cứu ứng dụng mô phỏng số đánh giá ảnh hưởng sự cố vỡ đập / Nguyễn Hoàng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 28tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00919
 • Chỉ số phân loại DDC: 693
 • 27 Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng tới tầm xa tác dụng của Radar hàng hải trong vùng ven biển Việt nam / Đỗ Văn Vượng, Ngô Trần Thành Đạt, Đặng Văn Đức, Lê Khắc Trung; Nghd.: Bùi Thanh Huân . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 60tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18057
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 28 Những kiến thức cơ bản về gió bão và tác động lên công trình/ Bộ xây dựng . - H.: Xây dựng, 1999 . - 72 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02578, Pd/vv 02579, Pm/vv 02069-Pm/vv 02071
 • Chỉ số phân loại DDC: 551.5
 • 29 Phân tích ảnh hưởng của điều kiện nạp, xả đến quá trình làm việc của động cơ / Nguyễn Đức Mạnh; Nghd.:ThS. Đặng Khánh Ngọc . - Hải phòng: Đại học Hàng hải; 2010 . - 95 tr. ; 30 cm. + 06 BV
 • Thông tin xếp giá: Pd/BV 08364, Pd/Tk 08364
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 30 Phân tích ảnh hưởng của sai pha trong hệ thống thông tin ứng dụng điều chế biên độ đơn băng không sóng mang(L/U-SSB-AM) / Tống Thị Trâm; Nghd.: Lê Quốc Vượng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 56 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15295
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 1 2
  Tìm thấy 34 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :