Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đánh giá tác động môi trường của dự án khu dân cư cho người có thu nhập thấp tại khu dân cư An Đồng, huyện An Dương / Nguyễn Thị Ánh, Nguyễn Kiều Ninh Phước, Lưu Quang Vũ; Nghd.: Nguyễn Thị Thư . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 56tr.; 30cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 17794
  • Chỉ số phân loại DDC: 628
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :