Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp giải quyết việc làm cho người lao động khi thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện An Dương thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Bình; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 83 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02403
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Agribank An Dương - Hải Phòng / Phạm Thị Hiền; Nghd.: Từ Sĩ Sùa . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 112 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02358
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Đánh giá công nghệ xử lý nước cấp tại nhà máy nước An Dương - Công ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xử lý / Nguyễn Thị Nguyên Ngọc;Nghd.: Trần Hữu Long . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 63 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16532
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 4 Đánh giá tác động môi trường của dự án khu dân cư cho người có thu nhập thấp tại khu dân cư An Đồng, huyện An Dương / Nguyễn Thị Ánh, Nguyễn Kiều Ninh Phước, Lưu Quang Vũ; Nghd.: Nguyễn Thị Thư . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 56tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17794
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 5 Đo vẽ bình đồ tỷ lệ 1/500 và tính diện tích đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến đường Tràng Duệ, An Dương, Hải Phòng / Nguyễn Thị Thanh; Nghd.: Nguyễn Thị Hồng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 63 tr.; 30 cm + 18 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 17177, PD/TK 17177
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 6 Hoạch địch chiến lược kinh doanh của Agribank chi nhánh huyện An Dương đến năm 2020 / Đặng Văn Luân; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 96 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02308
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Thiết kế Bản vẽ thi công Siêu thị An Dương - Hải Phòng / Nguyễn Hoàng Tiến; Nghd.: Ths. Vũ Thị Khánh Chi, Ths.KTS. Lê Văn Cường . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 204 tr. ; 30 cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09549, PD/TK 09549
 • Chỉ số phân loại DDC: 690.22
 • 1
  Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :