Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 A course of able seaman and lifeboatman certification/ Vietnam Maritime University . - H.: Giao thông vận tải, 1990 . - 181 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 00377-Pd/Lt 00379, Pm/Lt 01246-Pm/Lt 01252
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 2 Hướng dẫn áp dụng hệ thống qui phạm tàu biển 2003: Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép. T.1, Phần 5: Phòng phát hiện và chữa cháy / Đăng kiểm Việt Nam . - H. : Knxb, 2003 . - 114tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/vt 05587, Pm/vt 05588
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 3 Nghiên cứu lập phương án dẫn tàu tối ưu cho các tàu vận tải quân sự từ Vũng Tàu đi Trường Sa / Phạm Trung Hiếu; Nghd.: PGS TS. Lê Đức Toàn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2007 . - 92 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00571
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.89
 • 4 Safety & security at sea / D.S. Bist . - Oxford : ButterWorth-Heinemann, 2000 . - 262p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00073
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2000073%20-%20Safety%20Security_at_sea.pdf
 • 5 SOLAS : International convention for the safety of life at sea, 1974 / IMO . - Lodon : IMO, 1998 . - 64p. ; 23cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00686
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 6 Solas-consolidated edition 1997 / IMO . - 2nd ed. - London : IMO, 1997 . - 541p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00687
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 7 Tình hình cướp biển và cướp có vũ trang đối với tàu thuyền và một số hướng dẫn cho thuyền viên / Nguyễn Văn Thịnh; Nghd.: TS. Mai Bá Lĩnh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2007 . - 117 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00580
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.89
 • 1
  Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :