Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 28 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bài giảng kinh tế vĩ mô / Nguyễn Văn Ngọc . - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2008 . - 591 tr.; 22 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 03138-Pd/vt 03142
 • Chỉ số phân loại DDC: 339.7
 • 2 Bài giảng độc học môi trường
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/BG-doc-hoc-moi-truong-DHHH-2009.pdf
 • 3 Bài giảng nguyên lý kinh tế vi mô / Nguyễn Văn Ngọc . - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2008 . - 563 tr.; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 03133-Pd/vt 03137
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • 4 Bài giảng vẽ kỹ thuật
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/BG-Ve-ky-thuat-18302_Bo-mon-Hinh-hoa_2019.pdf
 • 5 Công nghệ XML và web ngữ nghĩa / Trần Nguyên Ngọc . - H. : Học viện Kỹ thuật quân sự, 2012 . - 248tr
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/Cong-nghe-XML-va-web-ngu-nghia_Tran-Nguyen-Ngoc_2012.pdf
 • 6 Guide on the implementation of IMO model courses/ IMO . - London : IMO, 1988 . - 31 tr. ; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00507, SDH/Lt 00606-SDH/Lt 00616
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.89
 • 7 Introduction to cloud computing / Srinath Beldona . - KNXB : KNxb, 20?? . - 100p
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Introduction-cloud-computing_Sreenath.pdf
 • 8 Master and chief mate / IMO . - London : IMO, 1999 . - 318p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00396
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.89
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2000396%20-%20Master%20and%20chief%20mate.pdf
 • 9 Nghiên cứu xây dựng bộ bài giảng điện tử giảng dạy môn Colreg 72 (phần tín hiệu đèn và dấu hiệu) / Nguyễn Thanh Diệu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 40tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00094
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 10 Nghiên cứu xây dựng bộ bài giảng điện tử tin học hàng hải cho hệ cao đẳng nghề điều khiển tàu biển tại trường cao đẳng nghề bách nghệ Hải Phòng / Hà Ngọc Hậu; Nghd.: Nguyễn Kim Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 52tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01850
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 11 Oceans in motion : Teacher's planning guide . - New York : Mc Graw Hill, 1995 . - 111p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 01125
 • Chỉ số phân loại DDC: 371.3
 • 12 Quản trị học đại cương / Nguyễn Quang Chương (ch.b), Lê Thu Thủy, Bùi Thanh Nga . - Tái bản lần 3. - H. : Bách Khoa Hà Nội, 2017 . - 104tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07919, PD/VV 07920, PM/VV 06047-PM/VV 06049
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 The act of teaching / Donald R. Cruickshank, Deborah B. Jenkins, Kim K. Metcalf . - 4th ed. - Boston: McGraw-Hill, 2006 . - 510 tr. ; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01613, SDH/LT 01614
 • Chỉ số phân loại DDC: 371.102
 • 14 Tin học đại cương : Dùng cho sinh viên nghành: Công nghệ Thông tin . - Hải Phòng : NXB Hàng hải , 2019 . - 279tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/BG-Tin-hoc-dai-cuong-Khoa-CNTT_2019.pdf
 • 15 Tin học văn phòng : Dùng cho sinh viên nghành: Công nghệ Thông tin . - Hải Phòng : NXB Hàng hải , 2019 . - 193tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/BG-Tin-hoc-van-phong-Khoa-CNTT_2019.pdf
 • 16 Xây dựng bài giảng điện tử học phần " thực hành máy điện hàng hải 1" phục vụ giảng dạy kỹ sư điều khiển tàu biển / Nguyễn Đức Long; Nghd.: Nguyễn Minh Đức . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 63tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01837
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 17 Xây dựng bài giảng điện tử học phần "Khí tượng hải dương" phục vụ giảng dạy kỹ sư điều khiển tàu biển / Vũ Văn Linh; Nghd.: Trần Văn Lượng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 71tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01827
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 18 Xây dựng bài giảng điện tử học phần kinh tế khai thác thương vụ phụ vụ giảng dạy kỹ sư điều khiển tàu biển / Đỗ Văn Cường; Nghd.: Nguyễn Kim Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 64tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01832
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 19 Xây dựng bài giảng điện tử học phần luật biển phục vụ giảng dạy kỹ sư điều khiển tàu biển / Nguyễn Văn Trưởng; Nghd.: Nguyễn Cảnh Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 64tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01835
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 20 Xây dựng bài giảng điện tử học phần máy vô tuyến điện hàng hải 1 phục vụ giảng dạy kỹ sư điều khiển tàu biển / Nguyễn Văn Quảng; Nghd.: Nguyễn Thanh Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 65tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01836
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 21 Xây dựng bài giảng điện tử học phần máy vô tuyến điện hàng hải 3 phục vụ giảng dạy kỹ sư điều khiển tàu biển / Phạm Văn Luân; Nghd.: Nguyễn Kim Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 78tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01828
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 22 Xây dựng bài giảng điện tử học phần ổn định tàu 1 phục vụ giảng dạy kỹ sư điều khiển tàu biển / Nguyễn Thái Quân; Nghd.: Đinh Xuân Mạnh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 56tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01830
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 23 Xây dựng bài giảng điện tử học phần pháp luật hàng hải 2 phục vụ giảng dạy kỹ sư điều khiển tàu biển / Vũ Đăng Thái; Nghd.: Đinh Xuân Mạnh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 68tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01833
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 24 Xây dựng bài giảng điện tử học phần vận chuyển hàng hóa 1 phục vụ giảng dạy kỹ sư điều khiển tàu biển / Nguyễn Thanh Tùng; Nghd.: Đinh Xuân Mạnh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 70tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01829
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 25 Xây dựng bài giảng điện tử học phần"Thực hành thủy nghiệp" phục vụ giảng dạy kỹ sư điều khiển tàu biển / Phạm Ngọc Tuấn; Nghd.: Nguyễn Viết Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 53 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01911
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 26 Xây dựng bài giảng điện tử thực hành máy vô tuyến điện hàng hải I phục vụ giảng dạy kỹ sư điều khiển tàu biển / Hoàng Duy Tùng; Nghd.: Nguyễn Thanh Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 50 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01913
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 27 Xử lý dữ liệu lớn : Dùng cho sinh viên nghành: Công nghệ Thông tin . - Hải Phòng : NXB Hàng hải , 2018 . - 74tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/BG-Xu-Ly-Du-Lieu-Lon_Khoa%20CNTT_2019.pdf
 • 28 Xử lý tình huống khẩn cấp trên biển . - 2008 . - 55tr
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.89
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/XU%20LY%20TINH%20HUONG%20KHAN%20CAP%20TREN%20BIEN.pdf
 • 1
  Tìm thấy 28 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :