Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Nghiên cứu ảnh hưởng của bão từ đến hệ thống truyền động điện động cơ không đồng bộ / Trần Thị Lan; Nghd.: PGS.TS. Lưu Kim Thành . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 83 tr. ; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01151
  • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :