Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bơm piston áp lực cao sử dụng cho hệ thống xử lí nước mặn thành nước ngọt / Nguyễn Hồng Phúc, Đinh Vương Quý . - 2014 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 39, tr.5-8
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 2 Mô phỏng hoạt động của bơm piston rô to hướng trục với cảm biến tải và giới hạn áp suất / Nguyễn Trí Minh . - 2016 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 48, tr.9-12
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 3 Nghiên cứu mối quan hệ giữa rò lọt và mài mòn trong bơm piston rotor hướng trục / Phạm Hữu Tân . - 2012 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 32, tr.3-7
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 4 Nghiên cứu sự phân bố áp suất và lượng dầu rò lọt qua bề mặt trượt của đuôi piston trong bơm piston rotor hướng trục / Phạm Hữu Tân, Vũ Anh Tuấn . - 2012 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 29, tr.66-70
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 5 Tính toán thiết kế bơm Piston - Roto hướng trục và lập quy trình gia công chi tiết trục bơm / Tô Trung Sơn, Phạm Xuân Thắng, Phạm Việt Hùng ; Nghd.: Vũ Văn Duy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 83tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18828
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 1
  Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :