Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp đẩy mạnh công tác thu hồi nợ đọng và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2017-2021 / Ngô Thanh Tùng; Nghd.; Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 94tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03101
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Giải pháp nâng cao hiệu quả bảo hiểm tai nạn thuyền viên đối với các chủ tàu nhỏ và vừa ở Việt Nam / Nguyễn Tấn Pháp, Lê Văn Dũng, Đặng Thị Phương; Nghd.: Phạm Thanh Tân . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 144tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18589
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.09
 • 3 Một số biện pháp tăng cường thu BHXH, BHYT, BHNT, BHTNLĐ-BNN huyện Tiên Lãng-Thành phố Hải Phòng / Lưu Văn Ba ; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03468
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :