Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 78 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 150 câu hỏi và trả lời về bảo hiểm xã hội . - Hà Nội: Thống Kê, 2003 . - 623 tr; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02933, Pd/vv 02934
 • Chỉ số phân loại DDC: 344.02
 • 2 282 Câu hỏi và giải đáp về chế độ, quyền lợi, nghĩa vụ, của cán bộ, công chức và người lao động.Quy định mới về quản lý, tuyển dụng, thôi việc và chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội. / Tuấn Anh, Thanh Thảo.Biên soạn . - H : Lao động, 2010 . - 527 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/VT 01704
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.3
 • 3 345 câu hỏi giải đáp về quyền lợi nghĩa vụ cán bộ công chức người lao động các vấn đề về lao động, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. / Thu Huyền, Ái Phương sưu tầm và hệ thống hóa . - H : Lao động, 2010 . - 526 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 03315
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.01
 • 4 Biện pháp đẩy mạnh công tác thu hồi nợ đọng và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2017-2021 / Ngô Thanh Tùng; Nghd.; Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 94tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03101
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp hoàn thiện công tác chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng / Bùi Thị Anh; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 90tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03106
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp hoàn thiện công tác đào tạo bỗi dưỡng viên chức tại Bảo hiểm Xã hội Tỉnh Hải Dương / Phùng Thị Phương Thảo; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 100tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02901
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý chi bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm Xã hội thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh / Đỗ Thị Hạnh Nguyên; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 104tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03687
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính của bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh / Phan Thị Loan; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 100tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03479
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp nợ đọng bảo hiểm xã hội trên địa bàn Thành phố Hạ Long / Đoàn Minh Hiển; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 71tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02766
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Biện pháp phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội tự nguyện của BHXH Thành phố Hải Phòng / Khổng Văn Nghĩa; Nghd.: Phạm Thị Thu Hằng . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020 . - 89tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03999
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Biện pháp tăng cường công tác quản lý chi BHXH tại BHXH tỉnh Quảng Ninh / Ngô Thị Thúy Anh; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03483
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Biện pháp tăng cường công tác quản lý chi tại Bảo hiểm xã hội Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương / Lê Thị Mỹ Dung; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 71tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03943
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Biện pháp tăng cường công tác quản lý quỹ bảo hiểm xã hội TP Hải Phòng / Nguyễn Minh Đức, Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03961
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Biện pháp tăng cường công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại huyện Gia lộc, tỉnh Hải Dương / Đoàn Thị Thủy; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02918
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Biện pháp tăng cường công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại văn phòng tỉnh thuộc bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương / Trần Thị Phương Thúy; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 73tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02919
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Biện pháp tăng cường công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh / Vũ Thanh Thủy; Nghd. : Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03682
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Biện pháp tăng cường công tác thu BHYT-tiến tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân tại bảo hiểm xã hội thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh / Nguyễn Thị Huệ; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 74tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03316
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Biện pháp tăng cường quản lý nhà nước trong bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội quận Ngô Quyền-thành phố Hải Phòng / Ngô Thị Hoài Thu; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03065
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Biện pháp tăng cường thu bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại BHXH tỉnh Quảng Ninh / Nguyễn Thị Yến; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03517
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Các văn bản quy định chế độ bản hiểm xã hội hiện hành / Bộ lao động thương binh xã hội . - H.: Knxb, 1995 . - 253 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00701, Pm/vt 01900
 • Chỉ số phân loại DDC: 344.02
 • 21 Cẩm nang lãnh đạo cơ quan hành chính sự nghiệp quản lý cán bộ, chế độ kỷ luật, khen thưởng, tiền lương, nghỉ hưu, quản lý, tài chính, thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2010. / Tăng Bình, Quỳnh Như.Sưu tầm . - H : Tài chính, 2010 . - 543 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/VT 01705
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.3
 • 22 Chế độ mới về điều chỉnh tiền lương, tiền công bảo hiểm xã hội, y tế chính sách đối với cán bộ công chức người lao động, chế độ công tác phí(thực hiện từ 01/01/2009) / Bộ lao động thương binh xã hội . - H : Lao động xã hội, 2009 . - 895 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/VT 01516, SDH/VT 01517
 • Chỉ số phân loại DDC: 340
 • 23 Chế độ, chính sách mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế . - H : Lao động, 2009 . - 807 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/VT 01518, SDH/VT 01519
 • Chỉ số phân loại DDC: 340
 • 24 Giải pháp cải cách thủ tục hành chính sử dụng ISO 9001 : 2008 vào việc thực hiện cơ chế một cửa tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ninh / Nguyễn Thị Hè ; Nghd. : Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 103tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03695
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Giải pháp hoàn thiện công tác bảo hiểm cho thuyền viên của Trung tâm Huấn luyện thuyền viên Trường Đại học Hàng hải / Nguyễn Thị Việt Lan; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 70 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00944
 • Chỉ số phân loại DDC: 368
 • 26 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH, BHYT bắt buộc tại Thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh / Nguyễn Việt Phương; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 77tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02790
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 27 Giải pháp quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên / Đặng Thị Loan; Nghd.: Đỗ Mai Thơm . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 78tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13180
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 28 Hệ thống các văn bản quy định hiện hành về chính sách bảo hiểm xã hội / Bộ lao động - thương binh xã hội . - H. : Lao động - xã hội, 2003 . - 463tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02216-Pd/vt 02218, Pd/vt 02387, Pd/vt 02388, Pm/vt 04447-Pm/vt 04449
 • Chỉ số phân loại DDC: 344.02
 • 29 Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách, chế độ đối với giáo viên, cán bộ, công nhân viên ngành giáo dục và đào tạo / Thuỷ Ngân . - H. : Lao động - xã hội, 2005 . - 632 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02717, Pd/vt 02718, SDH/vt 00849
 • Chỉ số phân loại DDC: 344
 • 30 Hệ thống luật Việt Nam và văn bản hướng dẫn = VietNamese law . - H. : Giao thông vận tải, 2006 . - 934 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02869, SDH/Vt 00931
 • Chỉ số phân loại DDC: 340
 • 1 2 3
  Tìm thấy 78 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :