Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 20 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 345 câu hỏi giải đáp về quyền lợi nghĩa vụ cán bộ công chức người lao động các vấn đề về lao động, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. / Thu Huyền, Ái Phương sưu tầm và hệ thống hóa . - H : Lao động, 2010 . - 526 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 03315
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.01
 • 2 Biện pháp đẩy mạnh công tác thu hồi nợ đọng và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2017-2021 / Ngô Thanh Tùng; Nghd.; Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 94tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03101
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp tăng cường công tác quản lý quỹ khám chữa bệnh của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ninh / Đào Thị Thơm ; Nghd. : Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 104tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03700
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp tăng cường công tác thu BHYT-tiến tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân tại bảo hiểm xã hội thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh / Nguyễn Thị Huệ; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 74tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03316
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Bộ luât lao động và quy định mới nhất về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp công đoàn, hỗ trợ lao động mất việc làm do suy giảm kinh tế / Bộ lao động thương binh xã hội . - H : Lao động xã hội, 2009 . - 907 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/VT 01513
 • Chỉ số phân loại DDC: 340
 • 6 Giải pháp hoàn thiện công tác bảo hiểm cho thuyền viên của Trung tâm Huấn luyện thuyền viên Trường Đại học Hàng hải / Nguyễn Thị Việt Lan; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 70 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00944
 • Chỉ số phân loại DDC: 368
 • 7 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH, BHYT bắt buộc tại Thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh / Nguyễn Việt Phương; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 77tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02790
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách, chế độ đối với giáo viên, cán bộ, công nhân viên ngành giáo dục và đào tạo / Thuỷ Ngân . - H. : Lao động - xã hội, 2005 . - 632 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02717, Pd/vt 02718, SDH/vt 00849
 • Chỉ số phân loại DDC: 344
 • 9 Một số biện pháp đẩy mạnh xã hội hóa bảo hiểm y tế thành phố Hải Phòng / Đào Trọng Điệp; Nghd.: PGS.TS Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 79 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02572
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Một số biện pháp giảm tỷ lệ nợ đọng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn quận Lê Chân - thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Thu Hương ; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 70tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03129
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Một số biện pháp hoàn thiện công tác giám định BHYT tại Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên -TP Hải Phòng / Nguyễn Thị Hằng ; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03889
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tỉnh Hải Dương / Nguyễn Quang Huy; Nghd.: Nguyễn Thị Thanh Nhàn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 74tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03805
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Một số biện pháp mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Mai Trang; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02712
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Một số biện pháp mở rộng đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh / Vũ Thị Thương ; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 84tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03878
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác giám định bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng / Phạm Thị Thúy ; Nghd. : Phạm Thị Mỵ . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03794
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Một số biện pháp phát triển bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương / Trần Phương Dung; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03787
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Một số biện pháp tăng cường thu BHXH, BHYT, BHNT, BHTNLĐ-BNN huyện Tiên Lãng-Thành phố Hải Phòng / Lưu Văn Ba ; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03468
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Tăng cường công tác cấp thẻ BHYT theo hộ gia đình tại BHXH Hải Phòng / Vũ Quốc Vương; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 83tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02780
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Tăng cường công tác quản lý quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh / Phạm Hoàng Mai; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02719
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Tăng cường công tác quản lý thu BHXH, BHYT tại BHXH quận Ngô Quyền / Phùng Thị Ngọc Mai; Nghd.:Mai Khắc Thành . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 68tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02990
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1
  Tìm thấy 20 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :