Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Coastal and estuarine management / Peter W. French . - London : Routledge, 1997 . - 251p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03610
 • Chỉ số phân loại DDC: 333.91
 • 2 Design of coastal structures and sea defenses / Young C. Kim . - New Jersey : World Scientific, 2015 . - 272 p. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02880, SDH/LT 02881
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 3 Japans maritime security strategy : The Japan coast guard and maritime outlaws / Lindsay Black . - New York : Palgrave Macmillan, 2014 . - 221p. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00716, SDH/LV 00717
 • Chỉ số phân loại DDC: 359.9
 • 4 Living shorelines: The science and management of nature-based coastal protection / Donna Marie Bilkovic, Molly M. Mitchell, Megan K. La Peyre, Jason D. Toft edite . - Boca Raton : CRC Press, 2017 . - 499p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03507, SDH/LT 03508
 • Chỉ số phân loại DDC: 333.9
 • 5 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống xói lở bảo vệ bờ bằng các khối đất hóa cứng bọc vải địa kỹ thuật / Đào Mạnh Cường ; Nghd.: Nguyễn Thị Diễm Chi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 69tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03437
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 6 Thiết kế bản vẽ thi công công trình bảo vệ bờ biển Hải Hậu / Phạm Hữu Vụ; Nghd.: TS. Hà Xuân Chuẩn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 167 tr. ; 30 cm + 18 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 07934, PD/TK 07934
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 7 Thiết kế bản vẽ thi công kè bảo vệ bờ đê hữu sông Văn Úc KM17+500 đến KM 19+500 / Phạm Ngân Hà; Nghd.: Trần Huy Thanh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 74 tr.; 30 cm + 20 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16937, PD/TK 16937
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 1
  Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :