Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 71 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp đẩy mạnh xã hội hóa ý tế tại Bệnh viện Kiến An Hải Phòng / Trần Ngọc Hiếu, Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2017 . - 105tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02862
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa Huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng / Nguyễn Thị Hồng Hạnh; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03938
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo hướng tự chủ tài chính tại bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên / Nguyễn Đức Tiến ; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 81tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03405
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại bệnh viện phụ sản Hải Dương / Bùi Anh Hoài; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 74 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02105
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Hải Dương / Lê Thị Mai Phương; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 99tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03729
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp tăng cường tự chủ tài chính, xã hội hóa tại bệnh viện sản nhi tỉnh Quảng Ninh / Nguyễn Việt Hưng ; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 84tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03877
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Đánh giá hiện trạng môi trường tại bệnh viện phụ sản Hải Phòng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý / Lã Văn Cao; Nghd.: Trần Hữu Long . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 51tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15185
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 8 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viên Phụ sản Hải Phòng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý / Bùi Thị Ngọc Hà; Nghd.: Bùi Thị Thanh Loan . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 49 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16550
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 9 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa thành phố Thái Bình và đánh giá một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý / Khiếu Thị Kiều Anh; Nghd.: Nguyễn Thị Như Ngọc . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 63 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15312
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 10 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa Thái Bình và đề xuất một biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý / Bùi Thị Diến; Nghd.: Phạm Thị Dương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 52 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15303
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 11 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý / Lê Ngọc Linh; Nghd.: Ngô Kim Định . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 45 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15330
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 12 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện Y học biển Việt Nam và đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý / Nguyễn Thành Luân; Nghd.: Ths Trần Hữu Long . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 67 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16364
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 13 Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình / Phạm Thị Lệ;Nghd.: Phạm Thị Dương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 48 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16544
 • 14 Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Tâm Thần Hải Phòng / Đào Hồng Hạnh; Nghd.: Phạm Thị Dương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 49 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16548
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 15 Đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp / Hoàng Mỹ Uyên;Nghd.: Phạm Thị Dương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 38 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16507
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 16 Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện phổi Hải Dương / Đào Thị Minh Nguyên ; Nghd.: Trần Sĩ Lâm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 88tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03356
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại bệnh viện sản nhi tỉnh Quảng Ninh / Phạm Tuấn Anh; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 104tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03666
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại bệnh viên phổi Hải Dương / Nguyễn Thị Minh Hảo; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 100tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03504
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Hoàn thiện mô hình quản lý 5S nhằm tạo môi trường làm việc hiệu quả tại bệnh viện nhi tỉnh Quảng Ninh / Phạm Ngọc Anh Thư; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 59tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03781
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh / Trần Thị Thúy Đào ; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 98tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03876
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Khảo sát thực trạng chất thải rắn tại bệnh viện Việt Tiệp và đề xuất các giải pháp quản lý / Phạm Xuân Vinh; Nghd.: TS. Nguyễn Ngọc Khang . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 65tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 09207
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 22 Kiến trúc bệnh viện đa khoa / Đặng Thái Hoàng . - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2014 . - 75tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05083, PM/VT 07101, PM/VT 07102
 • Chỉ số phân loại DDC: 725
 • 23 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại bệnh viện phụ sản Hải Dương / Trương Tuấn Minh; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 81 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02107
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên / Nguyễn Thị Thu Trang; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03661
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Một số biện pháp hoàn thiện công tác tự chủ tài chính tại bệnh viện Kiến An, TP Hải phòng / Trần Lê Ngọc Minh, Đỗ Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Hoa; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 79tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17965
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 26 Một số biện pháp hoàn thiện hệ thống định mức chi phí tại bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên / Nguyễn Ngọc Thu; Nghd.: Nguyễn Hoàn Tiệm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 89tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03627
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 27 Một số biện pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương / Nguyễn Toàn Trung; Nghd.: Vũ Thế Bình . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 75tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03868
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư xã hội hóa tại bệnh viện Đa khoa Tỉnh Hải Dương / Bùi Danh Tước; Nghd.:Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 89tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02894
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 29 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên / Phạm Thị Vân Anh; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03727
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tài chính tại bệnh viện đa khoa Hải Dương giai đoạn 2019-2021 / Vũ Thị Đào; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 84tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03758
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2 3
  Tìm thấy 71 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :