Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp đẩy mạnh xã hội hóa ý tế tại Bệnh viện Kiến An Hải Phòng / Trần Ngọc Hiếu, Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2017 . - 105tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02862
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Một số biện pháp hoàn thiện công tác tự chủ tài chính tại bệnh viện Kiến An, TP Hải phòng / Trần Lê Ngọc Minh, Đỗ Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Hoa; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 79tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17965
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 3 Nghiên cứu hệ thống quản lý và nâng cao chất lượng ảnh y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện Kiến An / Phạm Thành Trung; Nghd.: Nguyễn Duy Trường Giang . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 62tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03571
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :