Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ Công đoàn tại Liên đoàn Lao động tỉnh hải Dương / Hồ Thị Hiên; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02900
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Hệ thống văn bản pháp luật về: Quy chế tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, miễn nhiệm, từ chức, bồi thường thiệt hại, khiếu nại đối với cán bộ công chức / Bộ Nội Vụ; Hoàng Trọng Chỉ biên soạn . - H. : Thống kê, 2006 . - 608 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Vt 00916
 • Chỉ số phân loại DDC: 342
 • 3 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II / Nguyễn Hải Thập chủ biên; Đặng Văn Bình, Hoàng Văn Chức, Nguyễn Đại Dương . - H. : Giáo dục Việt Nam, 2017 . - 591tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 08656, PM/VT 08657
 • Chỉ số phân loại DDC: 372.11
 • 4 Thiết kế bản vẽ thi công trung tâm đào tạo và bồi dưỡng lao động hợp tác quốc tế / Nguyễn Hữu Tuấn; Nghd.:ThS. Nguyễn Xuân Lộc, TS. Đào Văn Tuấn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2010 . - 249 tr.; 30 cm + 15BV
 • Thông tin xếp giá: Pd/BV 08589, Pd/Tk 08589
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :